เทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

รหัสหลักสูตร: 65200

จำนวนคนดู 305 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

    1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ   ในการวิเคราะห์  และสื่อสารจูงใจ        ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ

    2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสทบทวนหน้าที่และบทบาทตลอดจนเทคนิคการจัดการ และวิธีการนำและจูงใจ เพื่อใช้ในการฝึกสอน


หัวข้ออบรมสัมมนา

แนวทางในการพัฒนาคน  เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ

    ๏  ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน”

        สอนคนให้ทำงานเป็น ทำได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตัวของเขาเอง

    ๏  เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการพัฒนาให้ถูกทาง

    ๏  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และริเริ่ม

การวางแผนการสอน / แนะนำ และพัฒนา

    ๏  การวิเคราะห์และศึกษาความจำเป็นในการสอนงาน

    ๏  Phase : การจัดช่วงระยะเวลาและเนื้อหาการสอน /แนะนำ

    ๏  7 กุญแจสำคัญ  ไขสู่การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ๏  รูปแบบและการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้

    ๏  วิธีการสอน / พัฒนาด้วยวิธี PROFIT METHOD วิธีการสอนงานและฝึกตัวต่อตัว

    ๏  เทคนิคการจูงใจ … ทำให้คนอยากเรียน

    ๏  เทคนิคการสอนงาน .. ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและทำได้ถูกต้อง

เพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการพัฒนาคน ด้วยวิธีการจูงใจ

    ๏  วิธีปฏิบัติการจูงใจเพื่อชี้นำการกระทำ

    ๏  หลัก Appeal and Reach สร้างขวัญกำลังใจ และพลังในการพัฒนา

การสอนงานกับผู้เรียนเป็นกลุ่ม

    ๏  เทคนิคการสอนด้วยการขาย / นำเสนอ ความคิด ต่อกลุ่มผู้เรียน

    ๏  การเตรียมงาน (Preparation)

    ๏  โครงสร้างของเรื่องที่จะสอน / นำเสนอ (Structure)

    ๏  การสอนและการนำเสนอ (Delivery)

แนวทางการประเมินผลการสอนงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสอน, แนะนำ, coaching, training, สำเร็จตามเป้าหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด