หลักสูตร ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รหัสหลักสูตร: 65680

จำนวนคนดู 145 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

 ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ ต้องมีการแข่งขันกันสูง นอกจากต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มกำไรให้กับองค์กร คือ การลดต้นทุนในองค์กร ระบบการผลิตแบบลีน เป็นระบบที่มุ่งกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) ซึ่งผลจากการลดความสูญเปล่าได้ ก็คือ สามารถลดต้นทุนลงได้ นั่นหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น หรือ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนั่นเอง

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1: 9:00-10:15 น.

•แนวคิดเรื่องการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งกัน

•แนวคิดของลีน (Lean Thinking)

•หลักการของลีน (Lean Principle)

•ลีนสำนักงาน (Lean Office)

•ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)

•กิจกรรม ค้นหาความสูญเปล่า

Break: 10:15-10:30 น.

Session 2: 10:30-12:00 น.

•เครื่องมือของลีน (Lean Tools) และ เทคนิคการบริหารงานแบบลีน (Lean Techniques)

•กิจกรรม 5ส. (5S) และไคเซ็น (Kaizen)

•ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)

•การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

•การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

•การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

Lunch: 12:00-13:00 น.

Session 3: 13:00-14:30 น.

•Lean Game (Continuous Improvement)

Break: 14:30-14:45 น.

Session 4 : 14:45-16:00 น.

•สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) ก่อนและหลังปรับปรุง

•มาตฐานการทำงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

•กิจกรรม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน


วิทยากร
ดูประวัติ

ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อาจารย์ต้น)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, คลังสินค้า)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ลีน, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, Lean Office, lean, ลีนในสำนักงาน, สัมมนา hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด