หลักสูตร ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)

รหัสหลักสูตร: 65680

จำนวนคนดู 2089 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

 ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ ต้องมีการแข่งขันกันสูง นอกจากต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มกำไรให้กับองค์กร คือ การลดต้นทุนในองค์กร ระบบการผลิตแบบลีน เป็นระบบที่มุ่งกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) ซึ่งผลจากการลดความสูญเปล่าได้ ก็คือ สามารถลดต้นทุนลงได้ นั่นหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น หรือ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนั่นเอง

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1: 9:00-10:15 น.

 • แนวคิดเรื่องการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งกัน
 • แนวคิดของลีน (Lean Thinking)
 • หลักการของลีน (Lean Principle)
 • ลีนสำนักงาน (Lean Office)
 • ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)
 • กิจกรรม ค้นหาความสูญเปล่า

Break: 10:15-10:30 น.

Session 2: 10:30-12:00 น.

 • เครื่องมือของลีน (Lean Tools) และ เทคนิคการบริหารงานแบบลีน (Lean Techniques)
 • กิจกรรม 5ส. (5S) และไคเซ็น (Kaizen)
 • ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
 • การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
 • การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

Lunch: 12:00-13:00 น.

Session 3: 13:00-14:30 น.

 • Lean Game (Continuous Improvement)

Break: 14:30-14:45 น.

Session 4 : 14:45-16:00 น.

 • สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) ก่อนและหลังปรับปรุง
 • มาตฐานการทำงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • กิจกรรม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมลีน, อบรมการจัดการลีน, Lean Office training, อบรมlean, อบรมลีนในสำนักงาน, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด