ข้อกำหนด ISO 22000:2018 และการตรวจติดตาม Internal Audit ( ISO 22000:2018 Food safety management system & Internal Audit )

รหัสหลักสูตร: 66175

จำนวนคนดู 55 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ข้อกำหนด ISO 22000:2018 และการตรวจติดตาม Internal Audit  ( ISO 22000:2018 Food safety management system & Internal Audit )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

       หลักสูตรนี้ ได้มีการอธิบายการจัดทำระบบ ความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถรับรองความปลอดภัยของการผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยทางด้านอาหารขององค์กร รวมทั้งได้มีการอธิบายในประเด็นว่าจะนำกระบวนการตรวจประเมินภายในเป็นกระบวนการที่มาตรฐาน ISO 22000 ได้กำหนดให้องค์กรที่นำเอามาตรฐาน ISO 22000:2018 เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน

วัตถุประสงค์ (Objective)

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจข้อกำหนด การนำระบบ ISO 22000:2018

   2. แนวทางการตรวจประเมินและการสรุปทบทวนข้อกำหนดในเชิงของการตรวจประเมินข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 22000:2018

   3. การตรวจประเมิน การวางแผนการตรวจประเมินและการจัดทำ Audit Checklist

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

 1. ความเป็นมาของระบบการจักการด้านความปลอดภัยของอาหาร
 2. ข้อกำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 / FSSC22000 
 3. ขอบข่ายงานด้านความปลอดภัยของอาหาร
 4. ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของ ISO 22000
 5. คำศัพท์และคำจำกัดความอื่นๆ ที่ใช้งาน
 6. โอกาสด้าน FS และโอกาสด้าน FS
 7. แนวคิดและโครงสร้างสำคัญของ ISO 22000
 8. บริบทขององค์กร (ข้อ 4)
 9. ภาวะผู้นำ (ข้อ 5)
 10. การงานแผน (ข้อ 6)
 11. การสนับสนุน (ข้อ 7)
 12. การปฏิบัติงาน (ข้อ 8)
 13. การประเมินสมรรถนะ (ข้อ 9)
 14. การปรับปรุง (ข้อ 10) 
 15. สรุปการเรียนรู้


รูปแบบการการอบรม (Methodology)
 1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 2. การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   • ผู้ที่มีการวางแผนในการนำระบบ ISO 22000:2018มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

   • ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 22000:2018 และ HACCP  FSSC 22000

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ข้อกำหนด ISO 22000:2018 และการตรวจติดตาม Internal Audit ( ISO 22000:2018 Food safety management system & Internal Audit )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อกำหนด ISO 22000:2018 และการตรวจติดตาม Internal, การตรวจติดตาม Internal Audit

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills)

หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills) มุ่งเน้นการนำเทคนิคการวางแผน เทคนิคการประสานงาน และเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ผ่านเครื่องมือที่เป็นระดับสากล เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม ๆ