การบริหารงานขนส่ง ( Transportation Management 4.0 )

รหัสหลักสูตร: 66291

จำนวนคนดู 1603 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารงานขนส่ง  ( Transportation Management 4.0 )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการขนส่งที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการขนส่ง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการขนส่งต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการบริหารการขนส่ง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านการขนส่งเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
     1. สามารถเข้าใจแนวคิดการบริหารงานขนส่ง
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานขนส่ง
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตระบบงานขนส่ง
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในระบบงานขนส่งและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานขนส่งได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
  1. หลักแนวคิดการขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม
  2. หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า
  3. รูปแบบหลักการของการขนส่ง
  4. การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
  5. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
  6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานขนส่ง
  7. การจัดเส้นทางและการจัดตารางการขนส่ง
  8. โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า
  9. การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก
  10. การวบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง
  11. การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า
  12. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านขนส่ง
  13. เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
  14. การขนส่งแบบ Home Delivery หรือ Last mile delivery ที่กำลังได้รับความ  นิยม
  15. การส่งมอบสินค้าแบบทันเวลาพอดีหรือ JIT (Just In Time)
  16. Transport 4.0 ระบบขนส่งในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น
  17. กรณีศึกษา
  18. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
   - ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานขนส่ง ( Transportation Management 4.0 )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขนส่ง, Transportation Management 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด