บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

Happier Organization

รหัสหลักสูตร: 66317

จำนวนคนดู 920 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Happier Organization
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค Metaverse ทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวการปรับตัวเป็นเรื่องจำเป็นอย่างเร่งด่วนแต่ผลกระทบที่เห็นได้ทันทีคือ Productivity ที่ยังเป็นปัญหาและความเครียดกังวลจากการเปลี่ยนแปลงกระทบไปถึงขวัญกำลังใจและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรปัญหาคือ ทำอย่างไรองค์กรจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยทำให้คนมีความทุกข์น้อยลงโดยสามารถปรับตัวได้เร็ว  Upskill Reskill ได้ทันความท้าทายนี้สามารถแก้ได้ด้วยการใช้ชุดเครื่องมือทางการพัฒนาองค์กรเชิงบวก (Positive Organization Develepment) ที่ผสมผสานเครื่องมือในการประเมินภาวะอารมณ์อย่างง่ายที่เรียกว่า The Flow ทฤษฎีนี้มองว่า การที่คนเรามีความทุกข์เพราะขาดทักษะในเรื่องนั้น

     ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาคนมีปัญหาไม่ว่าจะเครียดหรือกังวลต้องระบุให้ได้ว่าตัวเองกังวลจากเรื่องอะไรจากนั้นก็ระบุทักษะที่ต้องการใช้แล้วหาทักษะนั้นทันทีการใช้ Flow ทำให้ผู้ใช้ระบุปัญหาได้อย่างตรงจุดจากนั้นเชื่อมโยงกับชุดคำถามแบบ Appreciative Inquiry (AI)  ที่ทำให้คนสามารถค้นพบคำตอบ (Solution)  หรือทักษะนั้นได้โดยใช้ทรัพยากรในหน่วยงานทั้งคนและเทคโนโลยีที่มีอยู่สามารถนำแนวคิดนี้ไปทำให้คนในองค์กรมีความสุข ความสัมพันธ์ที่ดีพร้อม Perfermance ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

วัตถุประสงค์
   1.  ผู้เรียนมีเข้าใจและมีทักษะการค้นหาอารมณ์ลบพร้อมระบุปัญหาที่มาได้อย่างรวดเร็ว
   2.  ผู้เรียนมีเข้าใจและมีทักษะการใช้คำถามเชิงบวกแบบ Appreciative Inquiry เพื่อแก้ปัญหาในงานการสื่อสารและความสุขพลิกอารมณ์ลบเป็นบวก

รูปแบบการสอน
   - นำเสนอทฤษฎีพร้อมกรณีศึกษาจริงแต่ไม่มากเกินไปเน้นบรรยากาศการเรียนแบบลงมือทำจริงไม่มีภาษาอังกฤษบรรยากาศการเรียนเน้นแบบมีความสุขสนุกเอาไปใช้ได้จริง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1.  The Flow ทฤษฎีความสุขการประเมินแบบรวดเร็วเปลี่ยนความกังวลความเบื่อหน่ายและความเฉื่อยเป็นความลื่นไหล

   2.  Appreciative Inquiry กับการพัฒนาองค์กรเชิงบวกเน้นการตั้งคำถามในทิศทางตรงกันข้ามกับปัญหา เพื่อดึงข้อมูลประสบการณ์ที่สำเร็จมาแล้วมาแก้ปัญหาปัจจุบัน

   3.  การ Flow และ Appreciative Inquiry เพื่อการแก้ปัญหาหน้างานเชื่อมโยงการระบุปัญหาผ่านอารมณ์ลบกับการหาทางออกด้วยการใช้คำถามเชิงบวกที่จะทำให้ได้ทักษะไปแก้ปัญหาเพื่อสร้างสุขและความสำเร็จความสัมพันธ์ที่ดี

   4.  การแก้ปัญหาความเครียดจากการทำงาน การสื่อสารสร้างสุขในการทำงาน

   5.  การใช้ Flow และ Appreciative Inquiry สำหรับการ Upskill และ Reskill การสร้าง Performance


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    พนักงาน , ผู้บริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Happier Organization
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Happier Organization, Happier Organization

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต