หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงาน call center

รหัสหลักสูตร: 67009

จำนวนคนดู 1075 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงาน call center
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        ในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูงและการแข่งขันด้านธุรกิจสูงเช่นกันไม่ว่าองค์กรใดทำธุรกิจประเภทใดล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กรทั้งการประสานงานการสื่อสารการสร้างจิตสำนึกในงานบริการ เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กรของเราต้องมีการสื่อสารที่ดี และช่องทางหนึ่งที่จำเป็นคือการสนทนาทางโทรศัพท์ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกันการสนทนา การตอบปัญหา มารยาทหรือการบริการทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุด เป็นหน้าตาภาพลักษณ์ขององค์กร

       หากเจ้าหน้าที่ call center มีการสื่อสารในการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ดีและมีจิตสำนึกการบริการ (Service mind) มีทัศนคติเชิงบวกการใช้คำพูด น้ำเสียง การตอบข้อซักถามการให้คำแนะนำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านทางโทรศัพท์การรับคำร้องเรียนจากลูกค้าเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างงานบริการให้ลูกค้าเกิดการประทับใจส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวผู้ให้บริการ และองค์กรคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) คือผู้ที่มีบทบาทศูนย์รวมขององค์กรในการรับสายเข้าการโทรออกขององค์กร การนำเสนอสินค้าและบริการยังใช้เป็นช่องทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ หรือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการให้คำแนะนำการตอบคำถาม ซึ่งเป็นบทบาทของพนักงาน Call center จะเห็นได้ว่าบทบาทของพนักงาน call center เป็นส่วนสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรสิ่งที่จะช่วยเสริมบทบาทให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น “พนักงานต้องมีจิตบริการ (Service mind)” เต็มใจที่จะช่วยเหลือตอบคำถามให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ จะเกิดผลดีต่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อเป็นอย่างมากเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะพนักงาน Call Center บริการอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้บทบาท และความสำคัญของงานบริการ การใช้น้ำเสียงในการสื่อสาร และการบริการ การรับสายลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ลูกค้าประทับใจ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคในการสื่อสาร การสนทนา การตอบคำถาม การนำเสนอ การรับคำร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1: Mindset และความเข้าใจการมีใจบริการ (service mind)

   •การสร้าง Mindset ของพนักงาน Call center ในงานบริการ

   •คุณสมบัติของพนักงาน Call center

   •มุมมองของการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า

   •Workshop


Module 2: พนักงาน Call center มืออาชีพ

   •คาดหวังของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาหาเรา

   •คุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตบริการในฐานะพนักงาน Call center

   •การใช้น้ำเสียงในการสื่อสาร การรับสายลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ลูกค้าประทับใจ

     Workshop: บทสนทนาที่เหมาะสมและ Role play วิทยากรให้คำแนะนำ

   •เทคนิคการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพและลดอารมณ์เชิงลบจากลูกค้า (การรับสายโทรศัพท์ การทักทาย การแนะนำตัวเอง การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความ 

    รับฝากข้อความและอื่นๆที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์)

   •ทักษะการฟัง การใช้คำพูดในแต่ละสถานการณ์ในการสนทนากับลูกค้า

     Workshop: บทสนทนาที่เหมาะสมในสถานการณ์จริงจากการสนทนาทางโทรศัพท์ Role play วิทยากรให้คำแนะนำ

     Workshop: หาโอกาสทางการขายจากการสนทนาและนำเสนอสินค้าและบริการอย่างเหมาะสม

   •สาเหตุของการเกิดคำร้องเรียนลูกค้าและแนวทางวิธีการรับมือลูกค้าร้องเรียน

   •ขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อคำร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

   •ทักษะการเจรจาต่อรองลูกค้า

   •เทคนิคการตอบคำถาม และการให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ

   •สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการรับคำร้องเรียน และการสื่อสารทางโทรศัพท์ในฐานะพนักงาน Call center

   •วิธีการลดความเครียดในการปฏิบัติงาน

   •สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ


ลักษณะการเรียนรู้

1.การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม 40 %

2.ฝึกปฏิบัติ Workshop60 %

3.Workshop/Roleplay จากสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงาน วิทยากรแนะนำเพิ่มเติม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 พนักงาน Call center
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงาน call center
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะพนักงาน call center, call center, คุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตบริการในฐานะพนักงาน Call, ทักษะการฟัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด