หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis)

รหัสหลักสูตร: 67022

จำนวนคนดู 932 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

1)เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความเข้าใจในระบบการวัด เพื่อปรับปรุงวิธีการที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ในการตัดสินใจด้านคุณภาพอย่างถูกต้อง

2)เพื่อให้สามารถทำการตรวจติดตามกระบวนการวิเคราะห์ระบบการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการวิเคราะห์ระบบการวัดได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงหลักการและความจำเป็นในการวิเคราะห์ระบบการวัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของลูกค้า (Customer Specification Requirement : CSR )

2.ข้อกำหนด IATF 16949 กับการประยุกต์ใช้ MSA

3.เทคนิคการวิเคราะห์ระบบการวัดในแต่ Bias, Linearity, Stability, Gage R&R

4.การประเมินระบบการวัดข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Gage study)

5.การสรุปการรายงานผล และการแก้ไขปรับปรุงจากผลการวิเคราะห์เครื่องมือวัด

6.การกำหนด และวิธีการเขียนคู่มือการวิเคราะห์ระบบการวัดภายในองค์กร

Measurement System Analysis

- MSA คืออะไร และใช้เพื่ออะไร

- MSA กับข้อกำหนด IATF 16949

- ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัด

- ขั้นตอนการวิเคราะห์ความถูกต้องแบบวัด

  •  Bias เอนเอียง
  •  Linearity ความสามารถในการวัดเมื่อเปลี่ยนย่านการวัด
  •  Stability เสถียรภาพ ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำแบบวัด

- ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำแบบวัด

  • การคำนวณและการอ่านค่า GR&R , AV , EV , TV , ndc

- ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบการวัดแบบนับ(Attribute)

  • Kappa , Effectiveness , Miss Rate , False Alarm Rate

- การปรับปรุงระบบการวัด

- การตรวจติดตามกระบวนการวิเคราะห์ระบบการวัด


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.Auditor ที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบการจัด

2.ผู้ปฏิบัติงานแผนกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ QC, Internal Lab, Production, หรือแผนกอื่นๆ ที่ต้องนำการวิเคราะห์ระบบการวัดไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง และมีความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ระบบการวัด


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์ระบบการวัด, Measurement System Analysis, MSA คืออะไร และใช้เพื่ออะไร, Bias เอนเอียง, Attribute Gage study

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด