หลักสูตร การบริหารการผลิตแบบลีน ซิกซ์ ซิกม่า (Lean Six Sigma Manufacturing Management)

รหัสหลักสูตร: 67632

จำนวนคนดู 110 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารการผลิตแบบลีน ซิกซ์ ซิกม่า (Lean Six Sigma Manufacturing Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นและรุนแรง ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมพยายามสร้างคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ (Products and Services) และลดต้นทุนทางการผลิต
และการบริการ การบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management) สามารถตอบสนองการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดความสูญเปล่า (Wastes)
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการบริการ และบางองค์กรธุรกิจได้ประยุกต์ใช้ Six Sigma มาใช้ในการบริหารงานระบบการผลิตแบบลีนควบคู่กัน ถึงแม้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึง
การลดความสูญเปล่าแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีปัจจัยในด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิผลด้วยการบริหารการผลิตแบบลีนได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จะได้รับรู้ถึงการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้อง ทราบถึงหลักการของระบบการผลิตลีนและ Six Sigma, เครื่องมือสำหรับการผลิตแบบลีนด้านการลดความสูญเปล่า,
การไหลอย่างต่อเนื่อง, การดึงจากลูกค้า, การตัดสินใจ ตลอดจน การบริหารการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมที่เป็นสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้นสามารถนำพาองค์กรเข้าสู่การแข่งขันและเป็นที่หนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เข้าใจและสามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) โดยการกำหนดคุณค่าของลูกค้า และสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้การบริหารการผลิตแบบลีน ซิกซ์ ซิกม่า (Lean Six Sigma Manufacturing Management)มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการในกระบวนการผลิตจริงได้

4.เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการต้นทุนที่ดี (ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร) ในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
แนวคิดการทำระบบการผลิตแบบลีน

1.แนวคิดการทำระบบการผลิตแบบลีน

2.ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้วย SIX SIGMA

3.แนวคิดพื้นฐานของ SIX SIGMA

4.กลยุทธ์และเครื่องมือที่สำคัญของ SIX SIGMA

5.ประวัติของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing History)

6.ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System)

7.ความหมายและแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Thinking)

8.การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

9.ความสูญเปล่า 8 ประการ (7+1 Wastes Identification)

10.แนวคิดต้นทุน และกำไรของลีน

11.ความแตกต่างของการผลิตแบบดั้งเดิม และการผลิตแบบลีน

12.ผลประโยชน์ที่ได้จากการทำลีน

13.ประโยชน์ในการนำ SIX SIGMA มาใช้งานเชิงปฏิบัติให้ได้ผลในองค์การ

14.SIX SIGMA VS. LEAN MANUFACTURING

15.5 ขั้นตอนของการบริหารการผลิตแบบลีน (5 Steps of (Lean Manufacturing Management)

  • กำหนดคุณค่า (Identify Value)
  • วางแผนดำเนินงาน (Map The Value Stream)
  • สร้างขั้นตอนการทำงาน (Create Flow)
  • ใช้ระบบดึง (Establish Pull)
  • มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ (Seek Perfection)

เครื่องมือและวิธีวัดระบบลีน

1.การผลิตแบบไหลต่อเนื่อง (Flow)

2.การผลิตแบบเซลลูล่า (Cellular Manufacturing)

3.การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (SMED)

4.การผลิตแบบดึง (Pull and Kanban System)

5.การปรับเรียบการผลิต (Heijunka)

6.การควบคุมด้วยตนเอง (Self Control)

7.การวิเคราะห์ความสูญเปล่าด้วย Value Stream Mapping (VSM)

8.Taxt Time, Cycle Time

9.การเขียนผังสายธารคุณค่าแสดงสถานะปัจจุบัน (Current state mapping)

10.ตัวชี้วัดแบบลีน


Workshop 1 : ฝึกกำหนดหัวข้อ และการสำรวจสภาพปัจจุบันจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่หน้างาน

1.การค้นหาความสูญเปล่าในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes

2.การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยการตั้งคาถาม 5W1H

3.เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด “ECRS”

4.สรุปการเรียนรู้ และถามตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้บริหาร, หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารการผลิตแบบลีน ซิกซ์ ซิกม่า (Lean Six Sigma Manufacturing Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การผลิตแบบลีน, SIX SIGMA, การผลิตแบบโตโยต้า, กำไรของลีน, ความสูญเปล่าด้วย, สายธารคุณค่าแสดงสถานะปัจจุบัน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้