หลักสูตร การตรวจติดตาม Supplier ตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 ( Supplier Audit)

รหัสหลักสูตร: 67732

จำนวนคนดู 73 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การตรวจติดตาม Supplier ตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 ( Supplier Audit)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

         เกือบทุกๆบริษัทในปัจจุบันนี้พบว่า กว่า 30-70% ของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบ (supplier) ทำให้เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจัยหนึ่ง
แห่งความสำเร็จขององค์กรย่อมมาจากการที่ผู้ส่งมอบดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือความต้องการของเราตั้งแต่ครั้งแรกและรักษาไว้ทุกครั้งตลลอดไป ดังนั้นเราจะต้องจัดทำ
ระบบการพัฒนาผู้ส่งมอบ เพื่อให้เกิดแนวความคิดและความสัมพันธ์ในการทำงานแบบ Win-Win เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับตัวบริษัทและผู้ส่งมอบของเราตามหลัก
Supply Chain Management

         ระบบการจัดการคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 หรือ IATF 16949 ต่างก็มีข้อกำหนดที่ให้มีการพัฒนาผู้ส่งมอบ ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อกำหนดดังกล่าว การประยุกต์ใช้ รวมถึงการวางระบบในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ การประเมิน และการพัฒนาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์
พื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพดังกล่าว


วัตถุประสงค์

1.สามารถเข้าใจในหลักการการสร้างระบบการทำงานกับคู่ค้าที่ทำให้เกิดความประโยชน์ทางธุรกิจอย่างแท้จริง(Mutual Benefit)

2.เข้าใจการประยุกต์ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ในส่วนของการพัฒนาผู้ส่งมอบ และนำไปพัฒนาให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. อะไรคือตรวจติดตามที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
 2. ข้อกำหนด และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ขาย
 3. ที่มา และความสำคัญของ Supplier Manual
 4. การกำหนดเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลผู้ขาย ( Supplier Evaluation
 5. การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ( Supplier Selection )
 6. เกณฑ์ในการตรวจเยี่ยม และการ Audit เพื่อประเมิน Supplier รายใหม่
 7. เกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก การพัฒนาผู้ขาย และการตรวจติดตามประจำปี
 8. วางโปรแกรม / แผนการตรวจ อย่างไร เมื่อผู้ขาย หรือSupplier มีมากมาย
 9. คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตาม ( Auditor )
 10. การออกแบบ Check List โดยใช้แผนภูมิเต่า ( Process Approach )
 11. การสรุป และการเขียนรายงานการตรวจติดตาม
 12. การติดตามผลการแก้ไข และการปิดประเด็น
วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การตรวจติดตาม Supplier ตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 ( Supplier Audit)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ตรวจติดตาม, Supplier Manual, ประเมินผลผู้ขาย, การ Audit, การพัฒนาผู้ขาย, Check List

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด