หลักสูตร อบรมฟรี 2561,สัมมนาฟรี 2561,ฝึกอบรมฟรี,หลักสูตรฝึกอบรมฟรี,คอร์สออนไลน์,สัมมนาออนไลน์ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี คอร์สฟรี และสัมมนาออนไลน์ฟรี ที่เปิดกว้างให้บุคคลทั่วไป,พนักงานบริษัท,เจ้าของกิจการ,หรือองค์กรต่างๆ เข้าอบรมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยหัวข้อฝึกอบรมฟรีนั้นจะเน้นที่คุณภาพและความหลากหลาย
81 สัมมนาฟรีที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วย e-factory
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและบรรยายสุดพิเศษ
สัมมนา เรื่อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้บังคับหลักประกัน และผู้สนใจทั่วไป
การลดต้นทุน และ การประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการจัดซื้อ และ การใช้ระบบออโตเมชั่นในโรงงาน ยุค 4.0
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จัดซื้ออย่างไรให้โดนใจผู้บริหาร 4.0 พื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ถือเป็นงานใหญ่ในระดับ เออีซี
Green Design Decoration Exchange
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Green Design) เพื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
K-Expert Workshop
ไม่มีค่าใช้จ่าย
K-Expert Workshop "เข้าใจดัชนีเศรษฐกิจพิชิตการลงทุน" เพื่อวางแผน ปรับกลยุทธ์ ให้ทำกำไรได้ทุกสถานการณ์การลงทุน
สัมมนาฟรี ! หัวข้อ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานสัมมนาที่จะทำให้ท่าน ทราบถึงหลักการพื้นฐานของระบบป้องกันอัคคีภัย กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และสามารถนำความรู้และวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน NFPA ไปประเมิณความถูกต้องของระบบที่ปฏิบัติงานอยู่ได้อย่างถูกต้อง
สัมมนาฟรี ! หัวข้อ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานสัมมนาที่จะทำให้ท่าน ทราบถึงหลักการพื้นฐานของระบบป้องกันอัคคีภัย กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และสามารถนำความรู้และวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน NFPA ไปประเมิณความถูกต้องของระบบที่ปฏิบัติงานอยู่ได้อย่างถูกต้อง
สัมมนาฟรี เรื่อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาฟรี เรื่อง"เปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์ (Waste to Value)" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
สัมมนา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พี่น้อง SMEs วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อาหารแปรรูป และเกษตรแปรรูปทุกประเภท จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ที่สุดแห่งปี “ยกระดับเกษตรแปรรูป ก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้าน..... ด้วยเทคโนโลยีและมุมมองความสำเร็จใหม่..”
อบรมฟรีกลยุทธ์การตลาดและการให้บริการสำหรับธุรกิจสปาไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เข้าฟังอบรมและร่วมเสวนากลยุทธ์การตลาดและการให้บริการ สำหรับธุรกิจสปาไทย
หลักสูตร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมsการขยายพันธุ์ทุเรียนด้วยวิธีการเสียบยอด จำนวน ๓ รุ่น
โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ “Passport To Global Challenge “
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี และ สตาร์ทอัพในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ "Passport To Global Challenge" กิจกรรมการเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในรูปแบบการแข่งขันประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ
สัมมนาฟรี เปิดโอกาส อาชีพนายหน้าอสังหา พันล้าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นอาชีพนายหน้า แต่ยังไม่มีความรู้
เร่งความสำเร็จได้ง่ายๆ สไตล์เศรษฐีเงินล้าน (Millionaire Productivity & Performance) (ฟรี)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พบกับการสัมมนา “เร่งความสำเร็จได้ง่ายๆ สไตล์เศรษฐีเงินล้าน” โดย Fabrice BEILLARD ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบทางธุรกิจและการเพิ่มผลกำไรระดับโลก
สัมนาสร้างความมั่งคั่งอัตโนมัติ ด้วยมายสไตล์ยูนิตลิงค์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมนาการเงินที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมนา ทำความเข้าใจเรื่องยากๆทางการเงินให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรที่ได้นำความรู้จากการให้คำปรึกษากับลูกค้าจริงๆมาเล่าต่อด้วยภาษาง่ายๆในบรรยากาศสบายๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในเครื่องมือทางการเงินอย่างแท้จริง
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบัติ)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับเจ้าหน้าที่อาคารและโรงงานควบคุมสามารถตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินสมรรถนะได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้เจ้าหน้าที่โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่อาคารและโรงงานควบคุมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายใน ให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานให้ถูกต้องตามหลักการเป็นไปอย่างมีป
ฟังให้ได้ยิน Listen with your Heart
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิทยากรมาใหม่

รวมทำเนียบวิทยากร โค้ช อาจารย์ กูรู ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั่วเมืองไทยในเวปเดียว ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรด้านการตลาด วิทยากรด้านการบริหาร วิทยากรด้านการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ หุ้น การเงิน โดยจัดหมวดหมู่ตามความถนัดในแต่ละด้านไว้ที่นี่แล้ว
จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
วาทิต ประสมทรัพย์
จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
หนึ่งฤทัย ตวงโชคดี
จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
บรรเจิด ยอดศิริ
จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
ธนบรรณ สัมมาชีพ
จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
ลัทธพล เลิศลบศิริ
จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
ณพพงศ์ ธีระวร
จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
ศรีวรรณ อมรพูนชัย
จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
ทรงพล องค์วัฒนกุล
หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ
กิตติเทพ จริงจิตร

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก

ที่สุดของบทความกับบทความที่โค้ช/วิทยากรเป็นผู้เขียนฝากบอกไปถึงผู้อ่านทุกท่าน ท่านจะได้รับความแน่นๆแบบไม่มีกั๊กแน่นอน
พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

15 ส.ค. 61

10 ทริคดีดี แก้ไขอุปนิสัยสร้างความสำเร็จ...

สัมมนาดีดี
คนจะเก่ง ไม่ได้เก่งเพราะความสามารถเพียงอย่างเดียว ต้องมีนิสัยที่ดีสามารถสร้างความสำเร็จได้ด้วย เพราะหากเราเก่งด้วยความสามารถ แต่นิสัยไม่ดี มองโลกแคบ ความสำเร็จที่ได้มาก็จะน้อยนิด เชื่อเถอะว่า การเปลี่ยนนิสัยสามารถสร้างความสำเร็จได้ อย่าง 10 ทริคดีดีในวันนี้ 1.หยุดเปรียบเท...
อ่านต่อ »
พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

3 ก.ค. 61

15 วิธีง่ายๆ เพื่อเริ่มต้นชีวิตที่มีความสุขในวันนี...

สัมมนาดีดี
“ความสุขคือความหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิต คือจุดมุ่งหมายและจุดจบ...
อ่านต่อ »
หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

26 มิ.ย. 61

เช็คลิส 10 ลักษณะ ของผู้ประสบความสำเร็จ

สัมมนาดีดี
ความสำเร็จสร้างได้ ประตูสู่ความสำเร็จพร้อมเปิดต้อนรับคุณเสมอ ในวันที่ค...
อ่านต่อ »
หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

19 มิ.ย. 61

อย่าทำแบบนี้! หากคิดเริ่มธุรกิจในขณะที่คุณยังมีงาน...

สัมมนาดีดี
จับปลา 2 ทำได้ !! แต่ในเรื่องของหัวใจทำไม่ได้นะฮะ  จับปลา 2 มือ...
อ่านต่อ »