เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการฟรี! การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Joomla

จำนวนคนดู 1013 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมเชิงปฏิบัติการฟรี! การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Joomla
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เนื้อหาหลักสูตร (Outline)
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Joomla
2. การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, อบรมฟรี ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2552, หลักสูตร การสร้างเว็บสวยด้วย Joomla, หน่วยฝึกอบรมและบริการฯ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารโครงการด้วย Microsoft Project (12 ชม.), วันที่ 20 - 23 ก.ค.2552, มหาวิทย