สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร

        1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน

        2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด

        3. คุณติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของลูกน้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

        4. เมื่อมีปัญหาระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ลูกน้อง และ คุณ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร


วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

การมอบหมายงาน - ควบคุมงาน - ติดตามงาน

“หน้าที่ของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ”

      1. แนวทางในการพัฒนาคน เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ

                 ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน” ให้ทำงานเป็น..ทำได้อย่างมีประสิทธิผล

      2.  ประโยชน์และความสำคัญของการมอบหมายงานที่มีต่อหัวหน้างานและลูกน้อง (ผู้ปฎิบัติงาน)

      3.  ความคิด - คำพูด ที่สร้างปัญหาเมื่อมอบหมาย - ติดตามงาน

      4.  สิ่งสำคัญ 3 เรื่อง ที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะมอบหมายงาน

      5.  กระบวนการมอบหมายงาน : เตรียมการมอบหมาย - การสื่อสารระหว่างมอบหมาย - การติดตามผลงาน

      6.  เทคนิคต่างๆที่ทำให้การมอบหมายงานบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

      7.  การควบคุมและติดตามงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย

                  การกำหนดเวลาและขั้นตอนเพื่อติดตามงาน

                  การกำหนดมาตรฐานและประเมินผลงาน

                  การทำบันทึกเพื่อช่วยในการติดตามงาน

                  การควบคุมการปฏิบัติงาน ด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์

      8.  วิธีกระตุ้นจูงใจลูกน้องให้ทำงาน  “ให้ได้งาน” และสำเร็จตามเป้ามหาย

               หัวหน้าที่ดีต้องเป็นผู้นำที่ดี  มิใช่เป็นพียงผู้สั่งการ

               เลือกวิธีการนำเพื่อกระตุ้นจูงใจลูกน้องในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม


วิทยากร
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท

ราคาทั่วไป  3,500 บาท ( บวก VAT 7% = 3,745บาท )  

ราคาสมาชิก  3,000 บาท ( บวก VAT 7% = 3,210 บาท ) คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก  www.trainingbymotiva.com

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห
3500บาท
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร 1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน 2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด 3. คุณติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของลูกน้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 4. เมื่อมีปัญหาร
3900บาท
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะ
4000บาท
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในอนาคตของตนเอง
3800บาท
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
1,000บาท
พนักงานซึ่งทำหน้าที่กำกับ ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน พร้อมทั้งร่วมลงมือปฏิบัติงาน อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานและงานมากที่สุด
3900บาท
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง หลักการและเหตุผล ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? · ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน · ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง · ลูกพี่สอนงานแล้ว ลูกน้อ
3900บาท
การนำแรงจูงใจมาประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเป็นงานอย่างหนึ่งของหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา นั่นคือ การใช้จิตวิทยาและศิลปะจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันเดียวกันผลงานของหัวหน้าเกิดขึ้นจากผลงานของลูกน้องที่ร่วมใจร่วมแรงท
4000บาท
เครื่องมือการจัดการในการที่จะมอบหมายและติดตามงาน รวมทั้งเป็นเข็มทิศในการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร