หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

รหัสหลักสูตร: 67589

จำนวนคนดู 192 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

         กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในการดำเนินกิจกรรม 5ส คือ สถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ หยิบของง่าย บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร วัสดุ งบประมาณ ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ และที่สำคัญอีกอย่างคือ กิจกรรม 5ส ช่วยในการลดต้นทุนขององค์กรด้วย แต่หลายๆ องค์กรในปัจจุบันที่ดำเนินกิจกรรม 5ส มักมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะจะเข้าใจไปว่าการดำเนินกิจกรรม 5ส เป็นความยุ่งยาก เสียเวลา, เป็นหน้าที่ของแม่บ้านทำความสะอาดเท่านั้น จึงส่งผลให้การดำเนินกิจกรรม 5ส ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในองค์กรได้อย่างแท้จริง แต่เป็นการซ้อนเร้นปัญหาไว้ ดังนั้นการศึกษาถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญแรก ที่องค์กรควรให้ความสนใจและศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5ส สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรได้อย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

1.มีความรู้ เข้าใจจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 5ส สามารถนำไปบริหารและดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนามาตรฐาน 5ส ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ปัญหาและสร้างสรรค์กิจกรรม 5ส ได้อย่างกลมกลืนกับองค์กร

3.ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารและดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.5ส คืออะไร

2.ทำไมต้องทำ 5ส

3.แนวคิดและหลักการทาสะสาง สะดวก สะอาด ในโรงงาน

4.แนวคิดและหลักการทำกิจกรรมสะสาง สะดวก สะอาด ในสานักงาน

5.สุขลักษณะและสร้างนิสัยเพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรม

6.เทคนิคการประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส ในองค์กรแบบต่อเนื่อง

7.กรณีศึกษาจากภาพตัวอย่างเพื่อดำเนินการ

8.กรณีศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำกิจกรรม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้บริหาร, หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: 5ส, สร้างสรรค์กิจกรรม 5ส, สะอาด, ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด