หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการสมัยใหม่ รุ่น 4 "PIM Modern Entrepreneurship Development Program" (MED)

จำนวนคนดู 902 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจในด้านต่างๆเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความคิดริเริ่มรวมไปถึงกลยุทธ์ใหม่ๆในการประกอบธุรกิจ

3.เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยาการและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง

4. เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมศักยภาพในการต่อยอดทางธุรกิจกับช่องทางจำหน่ายภายในเครือ CP ALL และระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการสมัยใหม่ รุ่น 4 "PIM Modern Entrepreneurship Development Program" (MED) 
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ิีการตลาด, อบรมการตลาด, กลยุทธ์ธุรกิจ, อบรม, สัมมนา, บริหารธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด