การบริหารและวัดผลความสำเร็จระบบงานซ่อมด้วยดัชนี KPI (Key Performance Index)

รหัสหลักสูตร: 66549

จำนวนคนดู 1777 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารและวัดผลความสำเร็จระบบงานซ่อมด้วยดัชนี KPI (Key Performance Index)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ของการจัดทำระบบงานซ่อม และบริการ ที่ขาดไม่ได้ก็คือ “การกำหนดวัดผลความสำเร็จด้วยดัชนี KPI เพื่อเปรียบเทียบผล การตั้งเป้าหมาย และคุณภาพงาน “ ของฝ่ายบริหาร ผู้ที่รับผิดชอบ ดูแลระบบ ใช้วิเคราะห์หาจุดอ่อน  จุดแข็ง ที่จะปรับปรุง แก้ไข ให้บรรลุ ตามเป้าหมาย หรือใช้เป็น สถิติ ข้อมูล สำหรับกำหนดเป้าหมาย  วางแผนการซ่อม ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต่อไป
การสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นเชิงปฏิบัติ และประสบการณ์ จากการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ กำหนดหัวข้อ วัดผลความสำเร็จ การจัดทำข้อมูล ประมวลผล และรายงานที่นำไปใช้งานได้   สิ่งที่จะได้รับ
   1.  มีความรู้ ความเข้าใจสามารถกำหนดหัวข้อวัดผล ระบบงานซ่อมและบริการ
   2.  ที่มาที่ไป ของหัวข้อ KPI ขั้นตอนการ วัด – ประเมินระบบซ่อมบำรุง
           -  ทางด้านประสิทธิภาพเครื่องจักร
           -  ทางด้านค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง
           -  ทางด้านบุคคล ช่าง หน่วยงาน
   3.  การจัดทำงบประมาณ ค่าซ่อมบำรุง ต่อ หน่วย
วิธีการอบรม
           -    บรรยายพร้อมภาคปฏิบัติ  ผู้เข้าการอบรมต้องนำเครื่องคิดเลข + - * / มาด้วย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา เวลา 09:00 - 16:00 น.
   1.  KPI(Key Performance Index)คืออะไร?
   2.  ทำไมต้องมี KPI
   3.  กระบวนการมีอะไรบ้าง
   4.  หัวข้อที่ควรกำหนด เป็น KPI มาจากไหน ใครกำหนด
   5.  หัวใจของระบบการงานซ่อมบำรุง แต่ละระบบ  เพื่อกำหนดหัวข้อ KPI มีอะไรบ้าง?
   6.  หัวข้อและความหมาย ของKPI แต่ละประเภท
   7.  เชิงปฏิบัติ การกำหนดหัวข้อ KPI วัดผล และควบคุมคุณภาพงานซ่อม และบริการ
   8.  การจำแนกแยกแยะ และการเรียกเวลาการหยุดเครื่อง
   9.  ความพร้อมเดินเครื่องจักร (MAF:Machine Availability Factor) ส่งมอบให้ผู้ใช้งาน
              -  จำนวนครั้ง ที่ทำเทียบกับแผนงาน
              -  จำนวนรายการที่ทำเทียบกับรายการ WI
   10.  เวลาใช้งานเครื่องจักรสุทธิ (RF: Run Factor) บ่งบอกอนาคต ความคุ้มค่าการใช้งาน
   11.  เครื่องจักร เสีย ขัดข้องฉุกเฉิน( Breakdown ) บ่งบอกความเหนื่อยยาก ลำบาก
   12.  เวลาเฉลี่ยอายุใช้งานเครื่องจักร  ต่อ ครั้ง (MTBF:Mean Time Between Failure) การประกันงานซ่อม วัดฝีมือช่างซ่อมบำรุง
   13.  เฉลี่ยเวลาซ่อม ต่อ ครั้ง (MTTR:Mean Time To Repair ) บ่งบอก  ความเป็นมืออาชีพ เร็ว ดี
   14.  จำนวน Rework
   15.  การจัดทำงบประมาณ และค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
   16.  การวัดความพึงพอใจ
   17.  การรายงานผล และข้อแนะนำ
   18.  ฝึกเชิงปฏิบัติ  การคำนวณผล สำเร็จ
   19.  การกำหนดเป้าหมาย บ่งชี้ความสำเร็จ
   20.  ที่มา ที่ไป ของการกำหนดตัวเลข เป้าหมาย มาได้อย่าง ใครกำหนด  
   21.  ฝึกเชิงปฏิบัติ การกำหนดเป้าหมาย ความสำเร็จ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้จัดการซ่อมบำรุง, วิศวกร ,ช่างเทคนิค , ช่างซ่อมบำรุง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารและวัดผลความสำเร็จระบบงานซ่อมด้วยดัชนี KPI (Key Performance Index)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารและวัดผลความสำเร็จระบบงานซ่อมด้วยดัชนีKPI, วัดผลความสำเร็จระบบงานซ่อมด้วยดัชนี KPI, Key Performance Index

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด