หลักสูตร Train the Trainer ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 60

รหัสหลักสูตร: 37269

จำนวนคนดู 2449 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หากท่าน

  • ให้ความสำคัญกับการสอน " เนื้อหา" แต่ผู้เรียนกลับไม่สามารถรับเอาเนื้อหาที่ท่านสอนไปใช้ได้อย่างเต็มที่
  • ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนที่จำกัดเพียงไม่กี่รูปแบบ
  • ไม่ทราบเคล็ดลับบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้
  • ไม่สามารถจัดการกับสภาวะ "กราฟตก" ของผู้เรียนได้
  • การสอนไม่เป็นมาตรฐานในทุกๆครั้ง ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่สม่ำเสมอในแต่ละครั้งที่สอน
  • รู้จักการวาง "บุคลิกภาพ" ที่เหมาะสม รวมถึงท่วงท่าอิริยาบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ลื่นไหล
  • ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเสียงที่ทรงพลังและดึงดูดความสนใจ
  • ไม่ได้ทำการประเมินผลอย่างครบวงจร ทั้งก่อน-หลัง และแม้แต่ที่ขณะการสอนดำเนินอยู่
  • ยังขาด "เสน่ห์" ที่จะทำให้การสอนน่าติดตามและเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ครั้งต่อๆไป

นั่นอาจเป็นอุปสรรคของท่าน

ต่อการเป็นวิทยากรหรือเทรนเนอร์“มืออาชีพ”

                                                     เรามีข้อมูลสำคัญ

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: วิทยากรมืออาชีพ, เทรนเนอร์มืออาชีพ, train the trainer, อบรม , สัมมนา, hrdzenter, professional trainer

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้