หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร - วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

รหัสหลักสูตร: 40206

จำนวนคนดู 576 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเลขานุการอย่างมืออาชีพ
 2. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและจิตสำนึกที่ดีต่อสายงานอาชีพ
 4. เรียนรู้ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

 • ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เลขานุการควรรู้
 • ความเปลี่ยนแปลง และ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • บทบาทหน้าที่ของเลขานุการอย่างมืออาชีพ ที่ผู้บริหารต้องการ

          - เลขานุการมืออาชีพ

          - ปรับตัวให้สอดคล้องกับผู้บริหารในสำนักงาน

 • เสริมสร้างคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานในยุคปัจจุบันนี้
 • การเสริมสรา้งทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดีในสายอาชีพ
 • จรรยาบรรณ และ คุณสมบัติของเลขานุการมืออาชีพที่ควรรู้
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการสู่การเป็นมืออาชีพ
 • การเตรียมความพร้อม - สร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพ - การสื่อสาร และ การบริการที่เป็นเลิศ
 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณอิศราภรณ์ 089 773 7091

คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,

www.facebook.com/hrdzenter


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรเลขานุการ, เลนุการผู้ช่วยผู้บริหาร, อบรม,หลักสูตร,เลขานุการมืออาชีพ, hrdzenter, อบรม,หลักสูตร,เลขานุการ,ผู้บริหาร,มืออาชีพ, Professional Secretary

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด