อย่าพลาด เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายโดยอาจารย์เดชา ทนายความชื่อดัง พบกันในวันที 31 มีนาคม 61 นี้ รีบสำรองที่นั่งด่วน +++

รหัสหลักสูตร: 49011

จำนวนคนดู 516 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

พบกันในวันที 31 มีนาคม 61 นี้ รีบสำรองที่นั่งด่วน +++


ทุกที่นั่ง  ลดเหลือเพียงท่านละ  3,900  บาทเท่านั้น ++ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

Tel. 089 606 0444,090 645 0992, 089 772 7091

Line  : hrdzenter

www.hrdzenter,com

E-mail : hrdzenter@gmail.com

หัวข้ออบรมสัมมนา

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้

           1. มีใจและความรักในอาชีพ

           2. มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีหนี้สินค้างชำระ

           3. มีจิตใจพร้อมให้บริการ

          4. น้ำเสียงในการพูดต้องสุภาพ

          5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

          6. ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น

          7. มีทัศนคติเชิงบวก

          8. เป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่ดีในเวลาเดียวกัน

          9. มีความอดทนต่อความกดดัน

          10. มีไหวพริบเชาว์ปัญญา

          11. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

          12. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

          13. มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมาย

          14. เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน

Break (เช้า)

เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท

1.การทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์

2.การทวงถามหนี้ทางไปรษณีย์(จดหมาย)

3.การทวงถามหนี้โดยฝากข้อความ SMS

เทคนิคการทวงหนี้ตามอายุหนี้ 

-หนี้ไม่เกิน 30 วัน

-หนี้เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน

-หนี้เกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

-หนี้เกิน 90 วันขึ้นไป

พักกลางวัน

การรับมือกับข้อโต้แย้งต่างๆ ของลูกค้า 

1.อย่าเป็นผู้เริ่มต้นของความขัดแย้ง

2.ใช้น้ำดับไฟ ไม่ใช้ไฟดับไฟ

3.แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร

4.ใจเขา ใจเรา

5.ตอบสนอง ไม่ตอบโต้

6.อย่ายกตนข่มท่าน

7.มองคำด่า เป็นคำแนะนำ

8.ขอโทษทุกนาทีที่ทำได้

9.ทำเรื่องใหญ่ ให้เป็นเรื่องเล็ก

10.โกรธง่าย หายเร็ว

กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้

1.เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทวง

2.ต้องมีเป้าหมายในการเจรจา

3.สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

4.มีทางเลือกให้ลูกหนี้

5.แจ้งผลดีและผลเสีย

6.จิตวิทยาโน้มน้าวจูงใจ

7.ยึดมั่นสันติวิธี

8.หาทางออกให้ลูกหนี้

9.วิเคราะห์สินเชื่อลูกหนี้

10.การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องท้ายสุด

Break (บ่าย)

กฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้

-พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

สิ้นสุดการฝึกอบรม


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทวงหนี้, เทคนิคการทวงหนี้, กฎหมาย, การเจรจาต่อรองและการทวงหนี้, สินเชื่อ, ธนาคาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด