สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

องค์การยุคใหม่กับคนหลากหลาย Gen รุ่น 3 (Managing Generation Diversity in the Workplace)

จำนวนคนดู 390 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
องค์การยุคใหม่กับคนหลากหลาย Gen รุ่น 3 (Managing Generation Diversity in the Workplace)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความแตกต่างในองค์การ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างวัยที่ปัจจุบันเป็นความท้าทายหลักขององค์การหลายแห่งที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่ และประสานการทำงานให้ราบรื่นและมีความสุขระหว่างวัย นอกจากนั้น ความหลากหลายของบุคลากรดังกล่าวอาจจะกลายเป็นจุดแข็งหรือความได้เปรียบในเชิงของการปรับตัว (Adaptive Advantage) อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์การ
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม (บรรยายเป็นภาษาไทย)

 1. ทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านการบริหารความแตกต่างในองค์การ และ ความแตกต่างระหว่างวัย

 2. ทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์การ เขาคิดและต้องการอะไร

 3. Best practice ขององค์การไทยและต่างชาติในการบริหารความแตกต่างในองค์การ

 4. แนวทางการสร้างแรงจูงใจและ Happy workplace สำหรับองค์การหลากหลายอายุ

 5. สื่อสารเพื่อความเข้าใจระหว่างวัยในองค์การ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทฤษฎีและองค์ความรู้, ด้านการบริหารความแตกต่าง, ความแตกต่างระหว่างวัย, ความท้าทาย, Best practice, การสร้างแรงจูงใจ

โครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม