หลักสูตร “เทคนิคการบริหารโครงการ CSR ผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชนอย่างลงตัว – Building Community Involvement Program for Success”

จำนวนคนดู 1220 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

\"showimages\"

 

เทคนิคการบริหารโครงการ CSR ผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชนอย่างลงตัว(Building Community Involvement Program for Success)ค้นพบปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการ CSR

โดยวิทยากรจากสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

 

 

เนื้อหาการบรรยายประกอบไปด้วย

1. Stakeholder Analysis การจัดการความร่วมมือระหว่างบริษัทกับชุมชนโดยการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร2. Building Relationship of Trust - การสร้างความสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ3. Company/Community Assessment  เครื่องมือการวางแผนและทำโครงการ4. CSR Program Life Cycle แนวปฏิบัติที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในการเข้าถึงชุมชนตามวงจรการพัฒนาโครงการ5. Brainstorming Session ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่ายผู้มีประสบการณ์ด้าน CSR ผ่านกรณีศึกษาโครงการ CSR ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และผู้ที่สนใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

วัน เวลา สถานที่วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552  เวลา 0900 - 1700 น.โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน รัชดาภิเษกพิเศษ สมัครภายในวันที่ 10 มีนาคมนี้ รับสิทธิพิเศษค่าลงทะเบียน 9,000 บาทจากราคาเต็ม 10,000 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

[attachments size=small label=doctitle]

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณวีณา  สถาบันคีนันแห่งเอเซียโทร. 02-229-3131 email: csr@kiasia.org    , www.kiasia.org

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, การจัดการด้านเทคนิค, การสร้างความสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ, Company/Community Assessment, เครื่องมือการวางแผนและทำโครงการ, CSR Program Life Cycle, แนวปฏิบัติที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในการเข้า, Brainstorming Session, อภิปรายแลกเปลี่ยนประส

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด