Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 50

จำนวนคนดู 1337 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 50
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การที่คนอื่นไม่ฟังเรา หรือไม่อยากคุยกับเรา แก้ไขได้โดย ”ทักษะการฟังที่ดี” ของเราเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ:


ความสุข ที่ได้จาก

  • การที่เราเข้าใจเขาจริงๆ (trust) 
  • ความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง เพราะเราให้เกียรติเขา (respect) 
  • การที่เขาอยากฟัง เวลาเราพูด (credibility) 

ความสำเร็จ ที่ได้จาก

  • การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (trust) 
  • การทำงานเป็นทึมที่เข้มแข็ง (respect) 
  • ไอเดียใหม่ๆ ที่มีประโยชน์จริงๆ (credibility) 


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การฟัง, การสื่อสาร, ความสุข, ความสำเร็จ, พัฒนา, ผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด