สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

คอร์สฟรีสอน Content Marketing Superhero #11

จำนวนคนดู 1908 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คอร์สฟรีสอน Content Marketing Superhero #11
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
>> เทคนิคเขียน Content ให้ติดหน้า 1 Google

>> สาเหตุ กลยุทธ์ Content คุณ ล้มเหลว ??

>> ปี 2018 ทำไมต้อง Website !! เมื่อมี Facebook Fanpage อยู่แล้ว


หัวข้ออบรมสัมมนา
สิ่งที่คุณจะได้รับ


ภาคความรู้ทั่วไปที่คุณจำเป็นต้องรู้

  1.  ปี 2018 ทำไมต้อง WEBSITE !! เมื่อมี Face book Fanpage อยู่แล้ว 
  2. สาเหตุ กลยุทธ์ Content คุณ ล้มเหลว


ภาคทฤษฎี สอนจากประสบการณ์จริงของผู้สอน

  1. รู้จักกับ Google SEM/SEA/SEO  
  2. Google Bot มีความสำคัญอย่างไร  
  3. รู้จักหลักการให้คะแนนคุณภาพ Website ของ Google   
  4. รู้จักกับ Keyword และเครื่องมือค้นหา Keyword  
  5. เรียนรู้วิธีการเขียน Content ให้ถูกใจ Google เพื่อให้ขึ้นหน้า 1  
  6. เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือสำคัญของนักการตลาด Content 

ภาค Workshop

     Workshop ฝึกวิเคราะห์ Keyword และ หาไอเดียสำหรับเขียน Content


ภาคพิเศษ

     โดย วิทยากรรับเชิญ ภาคการลงทุน แบ่งปันประสบการณ์จริง บนโลกออนไลน์ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ 

วิทยากร
ดูประวัติ

นพดล เจริญทรัพยานันต์

การตลาด/การขาย (การตลาด / การตลาดออนไลน์)

ผู้เชียวชาญด้านการตลาดออนไลน์

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: content, google seo, online marketing, content marketing, digital marketing, สอนทำ Content
เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
3800บาท
1 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองให้กับผู้อบรมนำไปประยุกต์ใช้กับงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อพัฒนาเทคนิคในการโน้มน้าวใจ 3 เพื่อพัฒนาเทคนิคด้านการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ อ.สุกิจ
3900บาท
การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท ทราบเทคนิคและรายละเอีย
การบริหารงานขาย : Sales Management Programme
12000บาท
การบริหารทีมงานขาย เป็นภาระกิจที่สำคัญของผู้บริหารทีมขาย การอบรมในหลักสูตร การบริหารการขาย : Sales Management จะช่วยให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในหลักการบริหารทีมขาย การวางแผน การจัดระบบงาน การจัดระบบคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support พนักงานสนับสนุนประสานงานขาย/พนักงานธุรการขาย
3800บาท
งานขายถือเป็น “ทัพหน้า” ในการ “หารายได้” เข้ามาสู่องค์กร และทุกวันนี้ การทำงานของทุกองค์กรล้วนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ “ทัพหลัง” คือ “พนักงานธุรการขาย/พนักงานสนับสนุนงานขาย (Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support) จึงกำลัง “
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
3800บาท
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้  ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้  ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย
3900บาท
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
3800บาท
1. มุ่งพัฒนาการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นอีกเครื่องมือหนี่งที่ช่วย สร้างผลสำเร็จในงานขาย 2. เรียนรู้พฤติกรรมการขายและการสื่อสารจูงใจเพื่อการขาย ที่ได้ผล 3. เรียนรู้กระบวนการขายทางโทรศัพท์อย่างละเอียด พร้อมฝึกปฏิบัติตามลักษณะงานที่แท้จริง