สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Thammasat Entrepreneur Talk "การสร้าง startup และพันธมิตรธุรกิจ"

จำนวนคนดู 185 ครั้ง
แจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Thammasat Entrepreneur Talk
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรม Thammasat Entrepreneur Talk ภายใต้หัวข้อ "การสร้าง startup และพันธมิตรธุรกิจ"ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างแนวคิดในการเป็น Startup และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อาจารย์หรือนักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่อยากเป็น Startup

ได้ร่วมรับฟังประสบการณ์การสร้าง startup ของผู้บริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังได้รับทราบแนวคิด มุมมองการเลือก Startup เข้าร่วมทุน ซึ่งทางศูนย์ฯ เห็นว่า กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจให้แก่อาจารย์นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ให้มีแนวคิดในการเป็น Startup มากยิ่งขึ้น

วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

ณ ห้อง Thammasat Creative Space ชั้น 1 หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

08.30 – 08.45 น.ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช  

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

09.00 – 11.00 น.การบรรยาย หัวข้อ "การสร้าง startup และพันธมิตรธุรกิจ” 

วิทยากร โดย คุณวรวุฒิ อุ่นใจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)หัวข้ออบรมสัมมนา
Thammasat Entrepreneur Talk "การสร้าง startup และพันธมิตรธุรกิจ"
วิทยากร
คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป ที่สนใจอยากเป็น startup
สถานที่จัดงาน
ห้อง Thammasat Creative Space (หลังสตาร์บัค) ชั้น 1 หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ฟรี

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
ชื่อผู้ติดต่อ:นางสาวอรนิตย์ มหาโภชน์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :025644440 ต่อ 1664

หากท่านต้องการสมัคร Thammasat Entrepreneur Talk "การสร้าง startup และพันธมิตรธุรกิจ"
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: startup, inspiration, business, academic, entrepreneur
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงภาพรวมในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าจะสามารถจัดหาและบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างไร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการใช
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ
3800บาท
งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล  แต่ไม่ใช่ว่าห
6800บาท
การบริหารการปฏิบัติการที่เปี่ยมประสิทธิผล (Effective Operations Management) ในยุคปัจจุบันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้บริหารการปฏิบัติการในยุคใหม่
14900บาท
หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์ การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมึ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3G
6900บาท
เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในองค์กรยุคใหม่ เปิดวิสัยทัศน์ด้วยหลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
3800บาท
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำค
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ความรู้ สร้างแนวคิดในการเป็น Startup และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อาจารย์หรือนักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่อยากเป็น Startup ได้ร่วมรับฟังประสบการณ์การสร้าง startup ของผู้บริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อีกท
3900บาท
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ประเมินปัญหาในกระบวนการกระจายสินค้าและเครื่องมือในการปรับปรุง • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อควบคุมคุณภาพการกระจายสินค้าด้วยแนวคิดตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า