หลักสูตร จิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับพนักงานระดับ Operator และ Staff ฝ่ายผลิต)

รหัสหลักสูตร: 67452

จำนวนคนดู 421 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร จิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับพนักงานระดับ Operator และ Staff ฝ่ายผลิต)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

             การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจลูกค้า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ไขงาน การปฏิบัติงานไม่ตรงตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ มีผลการส่งมอบงานหรือสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า หรือสินค้ามีความเสียหายจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้สินค้าเสียหาย ในส่วนของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงในขั้นตอนในการผลิต ซึ่งพนักงานต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เห็นถึงความสำคัญที่ไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการปฏิบัติงานนี้จะต้องมีความใส่ใจ และการปฏิบัติงานตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ที่จะมีผลกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของงาน ความรับผิดชอบในงานของตนเอง มีความตระหนักถึงชิ้นงานที่จะส่งออกไปจากแผนกตัวเองให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้เพื่อเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทัศนคติที่ดีในการทำงานและความรับผิดชอบในหน้าที่

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญ สาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดของงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคในการปฏิบัติงานในความละเอียดรอบคอบของงานเพื่อลดข้อผิดพลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 การสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

 • กิจกรรมก่อนการอบรม
 • เรียนรู้ความเข้าใจในการมีทัศนคติที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์ ผ่านเครื่องมือการอบรม The Faces Cards (การ์ดที่ใช้การทั่วโลกในการโค้ชเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกรรม)
 • อุปนิสัยที่ส่งผลถึงงานที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
 • เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง เห็นถึงความสำคัญคุณค่าในตัวเองสร้างมูลค่าให้องค์กร
Workshop บทบาทความรับผิดชอบของตนเอง

Module # 2 ความเข้าใจในกระบวนการในการทำงานด้วยคำว่า “คุณภาพ”

 • เรียนรู้ความเข้าใจ แนวคิดการเอาใจใส่ เข้าใจความสำคัญของการการทำงานของตนเองเพื่อการลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
 • เรียนรู้สาเหตุที่ทำให้งานไม่ได้ประสิทธิภาพ
Workshop ความรับผิดชอบในงานจากกระบวนการทำงานของตนเอง

 • เรียนรู้ที่มา แนวคิดการปฏิบัติงานแนวทางทาง “zero error”
 • เรียนรู้คุณสมบัติของพนักงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเมื่อมีข้อบกพร่อง หรือการสูญเสีย และการขาดความรอบคอบในการทำงาน
 • เรียนรู้เข้าใจวิธีการ ตระหนักในการทำงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow) และแนวทางการป้องกันในการปฏิบัติงานไม่ให้สินค้าเสียหายจากการผลิต
 • เรียนรู้กฎเหล็ก “การป้องกัน” ไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือการสูญเสียในการทำงาน

Workshop กรณีศึกษาจากวิทยากรเพื่อฝึกการคิดและประยุกต์ใช้

Workshop/ระดมความคิดร่วมกันในการปรับปรุงการทำงาน และวิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติม

สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานระดับ Operator และ Staff ฝ่ายผลิต
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร จิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับพนักงานระดับ Operator และ Staff ฝ่ายผลิต)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทัศนคติ, The Faces Cards, คุณภาพในการปฏิบัติงาน, บทบาท หน้าที่, สร้างมูลค่าให้องค์กร, zero error

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด