เครื่องสำอางปลอดภัย จดแจ้งง่าย จดแจ้งไว ได้มาตรฐาน อย.

จำนวนคนดู 727 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เครื่องสำอางปลอดภัย จดแจ้งง่าย จดแจ้งไว ได้มาตรฐาน อย.
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดจัดอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า ปีงบประมาณ 2562 ประเภทเครื่องสำอาง เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้กับผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ

ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ Facebook : clt แล็บประชารัฐมาตรฐานสากล

หัวข้ออบรมสัมมนา
"เครื่องสำอางปลอดภัย จดแจ้งง่าย จดแจ้งไว ได้มาตรฐาน อย."


ช่วงเช้า บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างจรรยาบรรณ กฎหมายเครื่องสำอาง

และการจดแจ้งเครื่องสำอาง ตามพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558”

โดย คุณ ปริณดา เตชะศิรินุกูล เภสัชกรชำนาญการ

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (อย.)

ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ สารอันตราย หรือสารปนเปื้อนที่มักตรวจพบในเครื่อง

สำอาง และ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง

พ.ศ. 2561 ” โดย คุณ ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (อย.)

Sponsored
การประเมินค่างาน ทำให้เป็นเรื่องง่ายใครๆ ก็ทำได้ (Job Evaluation and Classification : Work Shop)

จากผลสำรวจปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในรอบหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้...

ดูรายละเอียด
องค์กร เตรียมตัวอย่างไร เมื่อ พรบ.ครุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้

ตอบทุกข้อสงสัย ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Ac...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เครื่องสำอาง, อบรมฟรี, อย, สัมมนา

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)