registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

สัมมนา ผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองประจำปี 2562

จำนวนคนดู 288 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนา   ผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองประจำปี 2562
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
กำหนดการสัมมนาและขั้นตอนในการเปิดศูนย์คุมองอาจมีการเปลี่ยนแปลง

1. พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา

•กรุงเทพฯ จังหวัดในภาคกลาง และ ภาคตะวันออก / สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

(8 มิถุนายน, 14 มิถุนายน, 6 กรกฎาคม, 19 กรกฎาคม, 2 สิงหาคม, 24 สิงหาคม )

2. พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา

•ภาคเหนือ / สำนักงานคุมอง สาขาเชียงใหม่

•ภาคใต้ (ไม่รวมจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา) / สำนักงานคุมอง สาขาหาดใหญ่

(1 มิถุนายน, 20 กรกฎาคม, 17 สิงหาคม)

3. พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา

•ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานคุมอง สาขาขอนแก่น

(14 มิถุนายน, 6 กรกฎาคม, 3 สิงหาคม)

*กำหนดการสัมมนาและขั้นตอนในการเปิดศูนย์คุมองอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)จำกัด อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 15-16 เลขที่ 90

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2626-6555

สำนักงานคุมอง สาขาเชียงใหม่

อาคารไลฟ์ อิน ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1/1 ถนนทิพยเนตร

ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.0-5320-0955-7

สำนักงานคุมอง สาขาขอนแก่น

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 356/1 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ

ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0-4336-5101

สำนักงานคุมอง สาขาหาดใหญ่

อาคารเรดาร์กรุ๊ป ชั้น 5 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.0-7423-2170

การสัมมนาเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30-15:00 น. (ลงทะเบียน 9:00-9:30 น.)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าฟังสัมมนาหลังเวลา 9:30 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

•แบรนด์การศึกษาที่แข็งแกร่งในระดับโลก

•แฟรนไชส์คุมองกว่า 483 สาขาทั่วประเทศ กำลังพัฒนาเด็กไทยกว่า 90,000 คน

•ระบบจัดฝึกอบรมผู้เปิดศูนย์ใหม่ และให้การสนับสนุนทั้งด้านการสอนและการตลาดตลอดระยะเวลาที่เปิดศูนย์

•แบบฝึกหัดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: •แฟรนไชส์คุมองกว่า 483 สาขาทั่วประเทศ กำลังพัฒนาเด, •ระบบจัดฝึกอบรมผู้เปิดศูนย์ใหม่ และให้การสนับสนุนท, คุมองเป็นหนึ่งธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันสอนพิ
Root Cause Analysis  การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
3500บาท
พิเศษสมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศทุกที่นั่ง รีบสำรองก่อนเต็มนะคะ
พิชิตใจลูกค้าด้วย 5 ทักษะบริการ
4815บาท
“เคล็ดลับให้บริการอย่างไร? ลูกค้าประทับใจอยู่เสมอ” เรียนรู้และเจาะลึกกับทักษะสำคัญ 5 ประการ สู่ความสำเร็จ ในงานบริการ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย 8D Report และ Why Why Analysis
3500บาท
ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ร
การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
7800บาท
พิเศษ สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ลดเหลือเพียงท่านละ 6,800 บาทเท่านั้น หลักสูตร 2 วัน พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
Root Cause Analysis
3500บาท
การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร เพราะการปฏิบัติงานประจำวันย่อมมีปัญหาเกิดปัญหาขึ้นซึ่งมีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งคราว และปัญหาเรื้อรัง แล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้อย
การจัดระบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผล ในยุค 4.0 (Filing Management : Hard copy and Soft File)
3800บาท
ทบทวนปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เสริมเทคนิคการจัดระบบเอกสารกระดาษ ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับงาน เพิ่มแนวทางการบริหารไฟล์ข้อมูล โดยใช้ระบบ Network ให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย ในการใช้ข้อ
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ Analytical Skill for Logical  Thinking
3900บาท
Promotion สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยเชิงคิดวิเคราะห์