ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ

จำนวนคนดู 206 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การพูด ไม่ใช่แค่ได้พูด จะต้องพูดให้เป็น

การพูดเป็น พูดได้ดี จะก่อให้ประสบผลสำเร็จ

เจริญ ก้าวหน้า ของบุคคลในทุกสายอาชีพ

การพูดได้ดีจะต้องมีหลักวิชาการพูดที่ถูกต้อง

หากพูดโดยขาดความมั่นใจ เสียงสั่น ไม่กล้าสบตา

มือไม้วางไม่ถูก ทำให้เสียบุคลิกอย่างมาก

ขึ้นต้นพูดไม่ดี พูดวกวกไปมา ที่เตรียมไม่พูด

แต่ไปพูดที่ไม่ได้เตรียม สรุปจบไม่เป็นเรื่อง

ปัญหาเหล่านี้ อย่าปล่อยผ่าน เพราะจะเป็น

อุปสรรคต่อผลสำเร็จของท่าน

พัฒนาทักษะการพูดเชิงปฏิบัติการ ด้วยการ

เรียนรู้แบบ Two-Way Communication

เห็นผลดีจริง อบอุ่น คุ้มค่า ปรึกษาได้ตลอดไป

หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ท่านมีทักษะการพูดและการนำเสนอที่

โดดเด่น แตกต่างจากผู้อื่น พูดดีได้อย่างมั่นใจ

•เรียนรู้ทักษะการพูดที่ถูกต้องตามหลักศิลปะการสื่อสารจะช่วย

ให้ท่านมีการพูดที่ดีได้

•พัฒนาจากคนที่กลัวการพูดเปลี่ยนให้กลายเป็นคนกล้าที่จะพูด

ได้อย่างมั่นใจ

•เรียนรู้การสร้างโครงเรื่องที่ดี จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง

•การใช้น้ำเสียงและท่าทางประกอบการพูด เพื่อทำให้การนำเสนอ

เปี่ยมพลัง

•พัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างามทั้ง การยืน เดิน นั่ง และการไหว้

ที่เสริมบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือศรัทธา


หัวข้ออบรมสัมมนา
•เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้น่าเชื่อถือศรัทธา

•การขจัดอาการตื่นเต้น ประหม่า ตื่นเวที ไม่กล้าพูด

•สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

•เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง

•เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ

•เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี

•ศิลปะการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ

•ศิลปะการใช้น้ำเสียง

•การใช้ท่าทางประกอบการพูด

•สร้างความโดดเด่นในการพูด

•เทคนิคการพูดเรื่องประทับใจ

•เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ

•ฝึกปฏิบัติการพูด/วิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล

***ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

การพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ เป็นการพัฒนาตนเองที่สำคัญ

เพื่อเป็นพื้นฐานก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

คอร์สฝึกพูด หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ท่านมีบุคลิกภาพและการพูดที่ดีขึ้น

กล้าพูด กล้าแสดงออก เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง ฝึกการพูด

ตามหลักศิลปะการสื่อสาร เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ เทคนิคการ

สร้างโครงเรื่องที่ดี ทำให้พูดได้อย่างมั่นใจ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


Sponsored
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ สำหรับการออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งในสภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คอร์สฝึกพูด, เรียนการพูด, ฝึกการพูด, อบรมการพูด, ศิลปะการพูด, พัฒนาบุคลิกภาพ