การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน

รหัสหลักสูตร: 65513

จำนวนคนดู 308 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

           สินค้าคงคลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นต้นทุนตัวสำคัญที่จะส่งผลต่อกำไรและการขาดทุนของบริษัท ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.การมีสินค้าเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคในเวลาที่ตลาดมีความต้องการ 2.ปริมาณที่เพียงพอ 3.ต้นทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้จะเพิ่มเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เพื่อวางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง วิธีการ Lean ที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Logistics Technology) เรียนรู้ Case Study จากบริษัทระดับโลกที่ใช้ในการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง  

วัตถุประสงค์

 ทราบถึงความสำคัญของสินค้าคงคลังที่มีต่อธุรกิจ

 ทราบถึงวิธีการจัดการสินค้าคงคลัง

 ทราบถึงวิธีการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับองค์กร

 ทราบถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการทำงาน

 ทราบถึงหลักการของ Lean

 ทราบถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 ทราบถึงการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา

   สินค้าคลังคืออะไร

   ความสำคัญของสินค้าคงคลัง

   การจัดการสินค้าคงคลัง

   การวิเคราห์ข้อมูล Data Analytics

   หลักการของ Lean ในการจัดการสินค้าคงคลัง

   วิธีการลดต้นทุนของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มกำไรให้กับองค์กร

   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

   การเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

   Case Study


วิทยากร

ฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์ (อ.แชมป์)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์)

ประสบการโดยตรงด้าน โลจิสติกส์ , คลังสินค้า

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า และ ดูแลสินค้าคงคลัง (ทั้งระดับปฏิบัติการ-ผู้บริหาร)


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: inventory, warehouse, สินค้าคงคลัง, คลังสินค้า, ลดต้นทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด