เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน ( Work Improvement Techniques)

รหัสหลักสูตร: 65662

จำนวนคนดู 1136 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน ( Work Improvement Techniques)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

        ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้นองค์การที่จะสามารถอยู่รอดได้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วการดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยให้องค์การยืนหยัดดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง

        ภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตก็ คือ การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้องค์การลดความสูญเสียในทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานให้ดีขึ้นจะทำให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น ต้นทุนต่าง ๆ จะลดลงและจะนำมาซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหัวหน้าทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการปรับปรุงอย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การสืบไป

วัตถุประสงค์

    1. เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงวิธีการทำงาน

    2. เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3. เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และปรับปรุงวิธีการทำงานในหน่วยงานได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

   1. คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

  • ใครคือคนที่องค์กรต้องการ
  • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
  • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ
  • เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ
   2. ประเภทของหัวหน้างาน

   3. ประเภทของหัวหน้างานจากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

   4. ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

   5. ทักษะที่สำคัญของหัวหน้างานประเภทต่างๆ

   6. หลักการปรับปรุงวิธีการทำงาน (Continuous Quality Improvement (CQI))

   7. กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง

  • องค์ประกอบที่สำคัญของ CQI
  • แนวคิดการทำ CQI (Continuous Quality Improvement)
   8. การพิจารณาเลือกงานเพื่อการปรับปรุง

   9. หลักในการเลือกและพิจารณางานเพื่อทำการปรับปรุง

  10. งานประเภทไหนบ้างที่ควรปรับปรุงแบบเร่งด่วน

  • PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ
  • การทำงานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)การรายงาน - การติดต่อ - การปรึกษา
   11. การใช้คำถามเพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงาน

   12. หลักการตั้งคำถามเพื่อให้ลูกน้องมีวิธีการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์

   13. หลักและวิธีคิดของคำพูดที่ว่า “ดีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุด”

   14. ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

  • Work Shop ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
  • ระดมสมอง และแชร์ความคิด

   15. หลักเกณฑ์ที่ช่วยให้การปรับปรุงงานเกิดผลสำเร็จ

   16. หลักการวางแผนการดำเนินงานที่จะทำให้เป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ

   17. ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ คือ หลักการที่ใช้ได้เสมอ

   18. เน้นความเรียบง่ายทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในหน่วยงาน

   19. หัวใจสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เลือกใช้เท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับคนที่มีคุณภาพ และเข้าใจคุณภาพที่แท้จริง

   20. ฝึกปฏิบัติตามหลักแนวคิดการปรับปรุงวิธีการงาน

   21. สรุปและถาม ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน ( Work Improvement Techniques)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน, อบรม Work Improvement Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด