หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย ทลายทุกข้อโต้แย้ง

รหัสหลักสูตร: 66108

จำนวนคนดู 388 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร  เทคนิคการปิดการขาย ทลายทุกข้อโต้แย้ง
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ความเข้าใจตรงกันในปัจจุบันว่า ความรู้และความรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้ผู้บริโภคต่าง ๆ ได้มีข้อมูลเพื่อศึกษาข้อมูลของสินค้าบริการได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ใช้ในการตัดสินใจ ประกอบกับด้วยความหลากหลายของผู้ประกอบการ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ ออกมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยความถี่ บ่อยขึ้นมากว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
          แต่ภาวการณ์กลับไปสามารถทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้กว่าที่เป็น ทั้งนี้ เพราะยุคปัจจุบัน กลุ่มลูกค้ามีความหลากหลาย หลากอายุ พฤติกรรมของลูกค้าคละเคล้ากันไป และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
          คำถามชวนคิด คือ ทีมพนักงานขายขององค์กรต่าง ๆ ต่างเริ่มมีประเด็นว่ากระบวนการขายก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างดี แต่ทำไม ยอดขายกลับไม่เติบโตเท่าที่ต้องการ นั้นเป็นเพราะว่า ทีมพนักงานขายยังขาดประเด็นองค์ความรู้เรื่องการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถปิดการขายทลายข้อโต้แย้งทุกข้อโต้แย้งได้

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจกระบวนการการเรียนรู้การอ่านลูกค้าได้อย่างชัดเจน
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาที่แท้จริง (Pain Point) ของลูกค้า
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงกระบวนการความคิดรูปแบบการปิดการขายไปใช้เพื่อปิดการขาย
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงกระบวนการทลายข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. กรอบความคิดมีประโยชน์ต่อด้านการขายและปิดการขายอย่างไร

           - Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงกรอบความคิดด้าน Fixed Mind Set and Growth Mind Set ทั้งสองกรอบความคิดมีความสำคัญต่อการดำเนินการด้านการขายและปิดการขายให้มีประสิทธิภาพอย่างไร

   2. ปรัชญาการเข้าใจลูกค้ามีผลต่อการปิดการขาย

           - Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงการเข้าใจคุณลักษณะที่แท้จริงในแต่ละประเภทของลูกค้า อันนำไปสู่วิถีของคิด ด้านกระบวนการขาย การสื่อสาร การปิดการขายไปใช้ให้ถูกกับลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

   3. ความลึกซึ้งของการฟัง

           - Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัจจัยพื้นฐานของการขาย คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ มีกระบวนการให้มีการฝึกการฟัง เพื่อฟังจับประเด็น เพื่อฟังความรู้สึก เพื่อฟังเสียงภายในของลูกค้า ซึ่งอันมีผลต่อการสื่อสารข้อความที่สำคัญไปสู่ลูกค้าให้ตอบโจทย์ประเด็น หรือ เสียงภายใน หรือ Pain point ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและตัดสินใจได้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น

   4. ความคมชัดและพลังแห่งการตั้งคำถาม

           - Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงพื้นฐานและหลักในการตั้งคำถามเป็น เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน หรือ ประเด็นที่ยังค้างคาใจลูกค้า อยู่ เพื่อให้ทีมพนักงานขายสามารถสื่อสารในเชิงคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ตรงประเด็น เพื่อปิดการขายได้ง่ายและรวดเร็ว

   5. รูปแบบการกระบวนการการปิดการขาย

           - Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงรูปแบบขั้นตอนกระบวนการในรูปแบบ Model สามรูปแบบขั้นเทพ โดยมีห้าขั้นตอน ห้าปัจจัย และสี่เทคนิค ที่สามารถทำให้ทีมพนักงานขาย เข้าถึงแก่นของ Pain Point ของลูกค้า และสามารถปิดการขายได้

   6. ทำอย่างไรจึงสามารถทลายตอบข้อโต้แย้งได้

           - Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจในรูปแบบการทลายกำแพงข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร ด้วยรูปแบบสี่ปัจจัยที่สามารถเจาะใจทำลายกำแพงข้อโต้แย้งได้

แนวทางในการอบรม 

           - 40% บรรยาย  60% Work Shop & Group Coaching โดยใช้แนวทาง

           - Appreciative Inquiry & Positive Psychology ในการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม  2 วัน 

           - (แนะนำ เพราะเน้นภาคการปฏิบัติ Work shop Role play จริง)

           - 1 วัน ( จะได้ส่วนของ Core หลักแต่แนวทางปฏิบัติอาจจะลงมือทำไม่แน่น)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - พนักงานทีมขาย จำนวนไม่ควรเกิน 25 คนเพื่อประสิทธิภาพในการทำ Workshop

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย ทลายทุกข้อโต้แย้ง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการปิดการขาย ทลายทุกข้อโต้แย้ง