กลยุทธ์การนำเสนอเพื่อปิดการขาย

รหัสหลักสูตร: 66454

จำนวนคนดู 844 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์การนำเสนอเพื่อปิดการขาย
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การพัฒนาศักยภาพของพนักงานขาย ถือได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า การเพิ่มความรู้ และการให้ประสบการณ์ส่งต่อแบบทางลัดด้านการขายถือเป็นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงที่เห็นผล
     หลักสูตรนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้พนักงานขายและทีมงานในทุกระดับได้มีความเข้าใจในการนำเสนอเพื่อการขาย ในทุกช่วงจุดสัมผัสระหว่างลูกค้าและพนักงาน การขายแบบไม่กดดัน ให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข ทำงานได้สำเร็จร่วมกันมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการสร้างฐานลูกค้าแบบยั่งยืนเพราะพนักงานขายในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การขายเท่านั้น แต่ในยุคสมัยที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนรายวัน การขายจึงไม่ได้คู่กับแค่การบริการ แต่มากกว่านั้นคือการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลายคนเรียกว่า “ที่ปรึกษาด้านการขาย” ในอาชีพของการเป็นพนักงานขายนั้น ภาวะความเครียด ความท้อ ความกดดัน มักมาคู่กันเสมอ
     ดังนั้นการคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบุคคลและเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาว และก้าวผ่านทุกอุปสรรคที่ฉุดรั้งการก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้ชนะที่สง่างาม การนไความรู้ประสบการบ เทคนิคและกลยุทธ์มาใช่ในการจัดการกับลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปิดการขายเช่นกัน
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหาร ได้เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจ ให้กับตนเองและทีมงานขายได้
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้บริหาร มองหาตัวอย่างแรงบันดาลใจกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหาร สามารถเอาความเข้าใจและเทคนิคไปใช้ในการนำเสนอขาย สามารถเลือกเทคนิคและกลยุทธ์จากการฝึกอบรมต่าง ๆ นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1.  ทำให้องค์กรได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของพนักงานขายอย่างชัดเจน
   2.  ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสการคิด การพูด การสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น
   3.  ผู้เข้าอบรม คิดบวกมากขึ้น ทั้งกับปัญหาในการทำงานและมุมมองด้านบวก
   4.  ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานแบบมืออาชีพ Be Proactive ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใด ๆ กำลังใจยังเข้มแข็ง
   5.  นำความรู้และเทคนิคต่าง ๆที่ได้จากการอบรม นำกลับไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การขายจริงอย่างมืออาชีพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

DAY:1

   Part 1: เติมไฟให้นักขาย

               - กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ
               - กิจกรรมเติมใจ เพิ่มไฟในการทำงาน
               - Self-motivation to change
               - ตอบคำถาม
               - ดึงจุดเด่นของคน จุดแข็งของตนเองมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีความสุขและสำเร็จ
               - หลักการการบริหารคนแบบ “Inspiration Team” ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน
   Part 2: กลยุทธ์เปลี่ยนแนวคิดพิชิตเป้าหมาย
               - สร้างลักษณะการคิดด้านบวก
               - เพียงเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
               - กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วมและการได้สาระ
               - มหัศจรรย์ความเปลี่ยนแปลง 7 ประการ (The 7 Key Commitment)
               - เทคนิคการเข้าถึงและสังเกตความต้องการของลูกค้า Face to Face
               - ตอบคำถาม

DAY:2

   Part3: กลยุทธ์การเสนอขายแบบมืออาชีพ
               - ขั้นตอนและจังหวะในการนำเสนอขาย
               - การตอบสนองลูกค้าในรูปแบบเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ
               - กรณีศึกษา ลูกค้าเจ้าปัญหา, การปิดการขายแบบยั่งยืน,การสร้างความสัมพันธ์ผ่านเสียง
                    •   พูดอย่างไร จึงขายได้ ขายดี(เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ)
                    •   สิ่งที่พนักงานขายต้องรู้ก่อนขาย(Sales tools)
                    •   การเตรียมตัวก่อนการไปพบลูกค้า (Action plan)
                    •   กรณีศึกษา อันเกิดจากลูกค้าปฏิเสธซื้อสู่แนวทางการปิดการขาย
   Part4: เทคนิคปิดการขาย
              - การวางแผนการขายเชิงกลยุทธ์การขาย
              - กระบวนการในการทำแผนกลยุทธ์การขาย
              - ยอดขายกับการแข่งขันกับปัญหาเศรษฐกิจ
              - ขั้นตอนปิดการขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
              - กิจกรรมแชร์ประสบการขาย
              - ถามตอบ
รูปแบบการบรรยาย (รองรับออนไลน์ผ่าน Zoom ,Microsoft team)
   หลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกหัวข้อที่ตรงใจ และสามารถอบรมจบภายใน1 วัน  หรือ2 วันก็ได้โดยหากเรื่องภายใน 1 วัน เวลาบรรยายจะเริ่ม 9.00-16.00น.
       -  การบรรยายใช้รูปแบบ Storytelling
       -  บรรยาย 40%
       -  กิจกรรม40%
       -  ถามตอบ20%

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การนำเสนอเพื่อปิดการขาย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การนำเสนอเพื่อปิดการขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด