หลักสูตรอบรม Business Model Canvas เพื่อเพิ่มประสิทธิให้กับองค์กร

รหัสหลักสูตร: 66775

จำนวนคนดู 634 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม Business Model Canvas เพื่อเพิ่มประสิทธิให้กับองค์กร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของการบริหารองค์กรว่าในแต่ละส่วนงานหลังบ้านและหน้าจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง หากผู้บริหารหรือผู้ประกอบการไม่ทราบทิศทางธุรกิจก็ยากที่จะเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าในการทำธุรกิจให้ง่ายขึ้นจากกระดาษแผ่นเดียวโดยเครื่องมือที่เรียนกว่าหลักสูตร Business Model Canvas เพื่อเพิ่มประสิทธิให้กับองค์กร เครื่องมือนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจในการทำธุรกิจมากยิ่งขั้น โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำ Workshop แทนการไปดูแผนธุรกิจที่ดูทีไรก็ยังงงกับตัวหนังสือที่เขียนไว้มากมาย

          BMC เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการประกอบกิจการในภาพรวมว่าจะเป็นในเรื่องของการขาย การตลาด การผลิต บัญชีการเงินเข้าไว้ด้วยกันด้วยเพียงกระดาษแผ่นเดียวเพื่อสร้างมูลค่าและหาโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการธุรกิจแบบง่ายผ่านกระดาษแผ่นด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas

          2.เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการการบริหารธุรกิจได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนรู้

          •การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.กรอบแนวคิดในการทำธุรกิจ

2.การออกแบบวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เช่น จะเป็นผู้นำด้านใด เป็นศูนย์กลาง เป็นพาร์ทเนอร์ เป็นต้น

3.ความสำคัญของ BMC มาจากไหน?

4.งานหน้าบ้าน

        4.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment)

               - ใครคือคนที่เราต้องการให้คุณค่า และใครคือลูกค้าคนสำคัญ

        4.2 คุณค่าที่องค์กรมอบให้ลูกค้า (Value Proposition)

               -  คุณค่าที่จะส่งมอบ ปัญหาอะไรที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข

               - อะไรที่ทำให้ลูกค้าพอใจ

               - สินค้าและบริการอะไรที่ส่งให้แต่ละกลุ่มลูกค้า

        4.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)

               - ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเราต้องทำอย่างไร

               - ทำอย่างไรจะรวมช่องทางได้ ช่องทางใดจะดีที่สุดและเหมาะสมแต่ละกลุ่ม

               - ช่องทางใดต้นทุนต่ำสุด

         4.4 การสร้างความสำพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship)

               - ประเภทของความสำพันธ์

               - ความสัมพันธ์ใดบ้างที่ลงมือทำไปแล้ว

               - ต้นทุนเท่าไหร่ในการสร้างความสัมพันธ์

         4.5 ประเภทของรายได้ (Revenue Stream)

               - คุณค่าไหนที่ลูกค้ายอมจ่าย

               - ลูกค้าจ่ายอะไร จ่ายเท่าไหร่

               - รายรับของแต่ละช่องทางจากสินค้าและบริการ

5.Workshop 1 งานหน้าบ้าน

6.งานหลังบ้าน

         6.1การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Key Resources)

               - ทรัพยากรหลักที่ใช้ในการตอบสนอง เช่น Man Money Material Machine Management

         6.2กิจกรรมที่ต้องตั้งแต่สร้างจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า (Key Point)

                - กระบวนการผลิต การพัฒนาปรับปรุง นวัตกรรม และกิจกรมที่ต้องตอยสนองลูกค้า

         6.3การสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner Network)

                - พันธมิตรหลัก

                - ซัพพลายเออร์หลัก

                - ทรัพยากรหลักที่มาจากพันธมิตร

                - กิจกรรมหลักที่พันธมิตรกระทำให้

         6.4ต้นทุนการสร้างและส่งคุณค่าให้ลูกค้า (Cost Structure)

                 - ต้นทุนอะไรที่สำคัญ

                 - ทรัพยากรหลักอะไรคือต้นทุนสูงสุด

                 - กิจกรรมหลักอะไรที่ต้นทุนสูงสุด

7.Workshop งานหลังบ้าน

8.สรุปการเรียนรู้

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม Business Model Canvas เพื่อเพิ่มประสิทธิให้กับองค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Business Model Canvas เพื่อเพิ่มประสิทธิให้กับองค์, Business Model Canvas for Effective Organization, อบรม สัมมนา 2566, อบรมหลักสูตร 2566, อบรมออนไลน์, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด