หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Teamwork Skills )

รหัสหลักสูตร: 66597

จำนวนคนดู 641 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Teamwork Skills )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล  ( Introduction )
     เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันต้องประสบปัญหากับสภาวะการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรงของธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง อีกทั้งยังมีปัญหาภายในที่มีความสำคัญและรุนแรงไม่แพ้กัน คือ การที่พนักงานภายในองค์กรต้องทำงานร่วมกัน แต่มีความแตกต่างและมีความหลากหลาย อาทิ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผมกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน การจัดระบบการ การประสานงาน    
     หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills) มุ่งเน้นการนำเทคนิคการวางแผน เทคนิคการประสานงาน และเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ผ่านเครื่องมือที่เป็นระดับสากล เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม ๆ ที่อาจส่งผลด้านลบต่อการทำงานร่วมกัน และเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลด้านบวกต่อเป้าหมายให้บรรลุตามที่องค์กรวางไว้
วัตถุประสงค์  (Objective)
   1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนมุมมองและเทคนิคการทำงานร่วมกันในองค์กร
   2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง ด้านพฤติกรรม บุคลิก และวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง ของมนุษย์
   3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   •    ปรับเปลี่ยนมุมมอง
   •    หัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน
   •    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
   •    เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์
   •    เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ด้วย 6 STEP
   •    เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
   •    เทคนิคการจัดการเวลาและและการจัดการงาน
   •    5 ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
   •    กุญแจสำคัญในการทำงานร่วมกัน
   •    เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงาน
   •    สร้างความตระหนักเพื่อการทำงานเป็นทีม
   •    ถาม-ตอบ
Workshop 1 : เปิดใจเล่าสู่กันฟัง
Workshop 2 : การทำงานเป็นทีมด้วย 7B
Workshop 3 : ล้านสมอง ร้อยหัวใจ หนึ่งเป้าหมาย
Workshop 4 : วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   1.  การบรรยาย  40%
   2.  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
   3.  กรณีศึกษา 10%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.  ผู้จัดการ
2.  หัวหน้างาน
3.  พนักงาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Teamwork Skills )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ, Effective Teamwork Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด