หลักสูตร การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

รหัสหลักสูตร: 66957

จำนวนคนดู 558 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานในไลน์การผลิตเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานโดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด และหากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหาในงานขึ้นย่อมเป็นที่คาดหมายว่าหัวหน้างานจะได้เห็น รับรู้และเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดปัญหาขึ้นก็แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็วการบริหารงานประจำวัน (Daily Management System) เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดได้อย่างยั่งยืนในทุกระดับของการปฏิบัติงานในองค์กร ด้วยการวางแผนและการแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (Planning & Problem Solving) การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) การเตรียม ความพร้อม (Preparation) การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Work) และการประเมินผลรอบด้านอย่างรอบคอบ (Careful Evaluation) ด้วยเครื่องมือการสื่อสารที่รวดเร็วและทันสมัย (Communication)    การทำงานเป็นทีม (Team Work) การทำงานอย่างชาญฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ (Smart Work) รวมถึงการปรับปรุง -พัฒนา-ยืนยันกระบวนการ (Confirmation & Process Improvement) การฝึกสอน (Coaching) และการสร้างผู้นำให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอยู่ตลอดเวลา (Leader) ระบบการบริหารงานประจำวันจึงเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากและเป็นที่ยอมรับของพนักงานทั้งในและนอกองค์กรอีกด้วย

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงหลักการและวัตถุประสงค์ของการบริหารงานประจำวัน

    2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการบริหารงานประจำวันให้ประสบความสำเร็จ

    3. เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างยั่งยืน

    4. เพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นเลิศได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

    5. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพนักงานมีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน

    6. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
•ทำไมเราต้องบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

•ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการบริหารงานประจำวัน

•แนวคิดการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

•วงจรการบริหารงานประจำวัน (SDCA)

•มาตรฐานงาน และ PDCA เพื่อการบริหารงานที่มีมาตรฐาน

•เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน

•เทคนิคการควบคุมกระบวนการทำงาน

•จุดควบคุม วิธีควบคุมและการรายงานความผิดปกติ

•เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน

•เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน

•Workshop ประกอบกรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร


ลักษณะการเรียนรู้

การบรรยาย, การให้คำปรึกษาแนะนำ, Workshop, กรณีศึกษา


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน/พนักงานฝ่ายผลิตฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Daily Management, Daily Management System, Careful Evaluation, Smart Work, Visual Control

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ