หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ (Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation)

รหัสหลักสูตร: 66961

จำนวนคนดู 923 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ (Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ หรือ MMOG/LE เป็นเครื่องมือการประเมินด้วยตนเองที่ครบถ้วนทั้งหมดสำหรับโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์การผลิต (OEM) และซับพลายเออร์โดยจะกำหนดกลุ่มแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับงานบริการการจัดการคลังสินค้าการผลิตและกระบวนการจัดการชิ้นส่วน ซึ่งเครื่องมือนี้จะถูกใช้อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นมาตรฐานเกือบทั้งหมด เพื่อสามารถลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลังและการขนส่ง และทำการประเมินซับพลายเออร์เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานต่างๆได้ รวมถึงการกำหนดกระบวนการเพื่อการบริหารจัดการการพัฒนากระบวนการการจัดลำดับความสำคัญการตรวจสอบการฝึกอบรมเพื่อลดความแปรปรวนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน การกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพและการส่งมอบตลอดจนความปลอดภัยที่มากขึ้น MMOG/LE จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบและการดำเนินงานของซับพลายเออร์ขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางดังกล่าว เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมถึงสร้างศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อสามารถประเมินด้านการปฏิบัติงานการบริหารจัดการวัตถุดิบ และโลจิสติกส์ของตนเองได้อย่างครบถ้วน

    2. เพื่อลดความเสี่ยงความผิดพลาดความไม่แน่นอนของการดำเนินงานขององค์กร

    3. เพื่อสามารถกำหนดกระบวนการเพื่อการจัดการพัฒนาการปฏิบัติงาน และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างเหมาะสม

    4. เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างได้ผล

    5. เพื่อสร้างแผนการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานรวมถึงแผนทดสอบ และการตรวจสอบเพื่อรับมือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน

    6. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
•การปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์คืออะไรวัตถุประสงค์ประโยชน์

•กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์

•วิธีการประเมินด้านการปฏิบัติงานการบริหารจัดการวัตถุดิบและโลจิสติกส์ของตนเอง

•สาระสำคัญของการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์

•แนวทางการพัฒนาด้านต่างๆสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมิน ด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ

•กรณีศึกษาองค์กรที่มีระบบการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์


ลักษณะการเรียนรู้

การบรรยาย, ให้คำปรึกษา แนะนำ, กรณีศึกษา


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารระดับสูง-กลาง/หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝายปฏิบัติการคลังสินค้า, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง, และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ (Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: MMOG/LE, OEM, การปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประ, วิธีการประเมินด้านการปฏิบัติงานการบริหารจัดการวัตถ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด