หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel สำหรับการปฏิบัติงาน

รหัสหลักสูตร: 67006

จำนวนคนดู 909 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel สำหรับการปฏิบัติงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

       หลักสูตรนี้เน้นการใช้งาน Excel ให้ถูกต้อง ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบแผ่นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ตลอดไป โดยเน้นการใช้ Functions และ Excel Tools ที่ใช้งานเป็นประจำในการทำงาน การใช้ Pivot-table ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปจัดทำรายงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยคอร์สอบรมนี้จะเน้นการบรรยายยกตัวอย่าง พร้อมการฝึกปฏิบัติให้ผู้อบรมได้เข้าใจการทำงานได้ยิ่งขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา

 การตั้งชื่อและการอ้างอิงเซลล์หรือกลุ่มเซลล์

          -การอ้างอิงเซลล์รูปแบบต่างๆ ได้แก่ แบบคงที่และแบบผสม

         -การตั้งชื่อเซลล์และกลุ่มเซลล์

         -การใช้เครื่องมือ TABLE ในการอ้างอิงกลุ่มเซลล์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำ Data Analytics ได้ในอนาคต

 กลุ่ม Functions ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

          -กลุ่มสรุปผลแบบไม่มีเงื่อนไข SUM COUNT MAX MIN AVERAGE

          -การสรุปผลอย่างมีเงื่อนไข SUMIFS COUNTIFS AVERAGEIFS

          -การจัดการวันที่ YEAR MONTH DAY DATE DAYS EDATE EOMONTH YEARFRAC

          -การค้นหาข้อมูล VLOOKUP(ทั้งแบบ TRUE/FALSE) MATCH INDEX CHOOSE IFNA

          -การจัดการข้อความ LEFT RIGHT MID LEN BAHTTEXT CONCATENATE & - การจัดการเชิงตรรกะ IF AND OR

เครื่องมือในการจัดการข้อมูล

          -การแยกข้อความอัตโนมัติ (Text to column)

          -การสร้างรายการอัตโนมัติ (Custom lists)

          -การนำเข้าข้อมูล (Importing data)

          -การตรวจสอบความถูกต้องของการนำเข้าข้อมูล (Data Validation)

          -การกรองข้อมูลและผลรวมย่อย (Filtering data & subtotal)

          -การจัดรูปแบบเซลล์ตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)

 เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

          -การปกป้องแผ่นงาน (Sheet Protection)

          -การปกป้องโครงสร้างของไฟล์งาน (Workbook Protection)

          -การกำหนดรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์งาน (Encrypt with Password)

 การสร้างแผนภูมิในการนำเสนอข้อมูล

          -ชนิดของแผนภูมิที่เหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูล

          -ลักษณะของข้อมูลกับการสร้างแผนภูมิชนิดต่างๆ

          -การตกแต่งแผนภูมิให้มีความเหมาะสมและสวยงาม

การสร้างรายงานและการวิเคราะห์รายงานด้วย PivotTable

          -แนวคิดและพื้นฐานการสร้าง PivotTable

          -ลักษณะของข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)

          -วิธีการสร้างรายงานแบบไขว้กัน (Crosstab Report) ทั้งแบบใหม่และแบบคลาสสิก

          -การจัดรูปแบบตัวเลขใน PivotTable

          -การปรับแต่งข้อมูลและการเปลี่ยนชื่อ Label ในตาราง PivotTable

          -การสรุปข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มวันที่และตัวเลข

          -การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การหาผลต่าง การคำนวณสัดส่วนของตัวเลข การคำนวณค่าสะสม ฯลฯ

          -การคำนวณค่าตัวเลขด้วย PivotTable

          -แนวทางการต่อยอดความรู้ในการใช้งานเครื่องมือจัดทำ Data Analytics อื่นๆ เช่น PowerPivot Power BI Power Query

การสร้างแผนภูมิและกระดานนำเสนอข้อมูล (Dashboard) ด้วยเครื่องมือ PivotChart

          -แนวคิดและพื้นฐานของแผนภูมิและการสร้างแผนภูมิด้วย PivotChart

          -การสร้างแผนภูมิรูปแบบต่างๆ จากข้อมูลที่มีลักษณะเป็นฐานข้อมูล

          -แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำกระดานนำเสนอข้อมูล (Dashboard)

          -การสร้างเครื่องมือกรองแผนภูมิด้วย Slicer

          -การเชื่อมต่อ Slicer กับแผนภูมิต่างๆ

          -แนวทางการต่อยอดความรู้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Analytics ด้วยเครื่องมืออื่นๆ เช่น Power BI Looker Studio

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel สำหรับการปฏิบัติงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างแผนภูมิและกระดานนำเสนอข้อมูล, การสร้างแผนภูมิในการนำเสนอข้อมูล, การสร้างรายงานและการวิเคราะห์รายงานด้วย PivotTable, การตั้งชื่อและการอ้างอิงเซลล์หรือกลุ่มเซลล์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด