หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร (Train the Trainer)

รหัสหลักสูตร: 67381

จำนวนคนดู 578 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร (Train the Trainer)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้อง พร้อมมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

2.การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่

3.การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน / การเตรียมการสอน

- การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม

- การวางแผนการสอน / การนำเสนอ

- การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)

- การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)

- การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ (Game for Training Play)

WORKSHOP : ฝึกการออกแบบเนื้อหาการฝึกอบรมแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับเวลา วิธีการเรียน

เรียนรู้ และหลักการประเมินผลการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานจริง (Learning to Well-Practiced)

4.สไตส์ 5 ขั้นตอนการสอนของวิทยากรแบบมีออาชีพ

5.WORKSHOP : การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)

- การสอนแบบบรรยาย

- การสอนแบบสาธิต

- การสอนแบบมีส่วนร่วม

6.เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร

- หลักการพูดและการนำเสนอ

- การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง

- การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

- การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน / ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer

- การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง

- การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม

- เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ

7.การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม

       (ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง)


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร (Train the Trainer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บทบาทการเป็นวิทยากร, ทักษะการเป็นวิทยากร, คุณสมบัติของนักฝึกอบรม, การวางแผนการสอน, การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ, ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด