หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

รหัสหลักสูตร: 67397

จำนวนคนดู 158 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

         ในยุคของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของทุกองค์กรย่อมมุ่นเน้นไปที่ผลกำไร เพราะหากมีผลกำไรมากเท่าไหร่ย่อมส่งผลให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดได้ แต่การพุ่งเป้าไปที่ยอดขายเพื่อให้ได้กำไรเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นองค์กรจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินงานกิจกรรม 5ส การปรับปรุงงานด้วย Kaizen เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นองค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเชื่อมโยงกับนโยบายของเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์ได้อย่าง แลสามารถพัฒนาไปยังโครงการอื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็น TQM,QCC เป็นต้น


วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความเข้าใจและจัดทำกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงการทำงานได้อย่างถูกต้องตามหลัก 5ส

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค และวิธีการในการทำกิจกรรม และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณภาพของงานให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.กรอบแนวคิด 5 เพื่อเพิ่มผลิตภาพของงาน

2.หลักการ 5 ส กับการพัฒนางานเพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน

3.ความสูญเปล่า 7 ประการ

4.เครื่องมือขั้นสูงแต่ละประเภทกับการประยุกต์ใช้ในกิจกรรม 5 ส

  • Kaizen
  • Karakuri Kaizen
  • Flow Diagram

5.ขั้นตอนในการจัดทำ 5ส เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน

6.ทำไมจะต้องมีการจัดทำมาตรฐาน 5ส ?

7.การทบทวนความรู้ 5ส แต่ละตัว

  • Workshop 1 กิจกรรม ส แต่ละตัว

8.การสร้างมาตรฐาน 5ส นำสู่การปฏิบัติ

9.การสร้างมาตรฐานกลาง

  • Workshop 2 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานกลาง พร้อมกรณีศึกษา

10.แนวทางการสร้างมาตรฐานกลาง

11.การสร้างมาตรฐานพื้นที่

12.แนวทางการสร้างมาตรฐานพื้นที่

13.เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

  • Workshop 3 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานพื้นที่ พร้อมกรณีศึกษา

14.กรณีศึกษาตัวอย่างของแบบฟอร์มมาตรฐาน 5ส

15.เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

  • Self Audit
  • Committee Audit
  • Management Audit

16.ถาม-ตอบ ประเด็นในกิจกรรมส่งเสริม 5ส สรุปการเรียนรู้ และมอบของรางวัล

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักการ 5 ส, ความสูญเปล่า 7 ประการ, Kaizen, Karakuri Kaizen, Flow Diagram, Management Audit

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด