หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนทางวินัย ( ในองค์กรภาคเอกชน )

รหัสหลักสูตร: 67468

จำนวนคนดู 389 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนทางวินัย ( ในองค์กรภาคเอกชน )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

         การลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะหากดำเนินการไม่ถูกต้องแล้ว นอกจากพนักงานผู้ถูกลงโทษจะไม่ยอมรับแล้วยังจะก่อให้เกิดข้อพิพาทแรงงานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษทางวินัยในกรณีร้ายแรงด้วยการไล่ออกหรือเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าชดเชยหลายครั้งที่ นายจ้างส่วนใหญ่ดำเนินการในเรื่องการลงโทษทางวินัยการสอบสวนทางวินัย การพักงานระหว่างสอบสวน การแจ้งเลิกสัญญาจ้างงานที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายจนนำไปสู่ข้อพิพาทแรงงานในชั้นศาลแรงงาน ดังนั้นองค์กรผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกฎหมายควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และขอบเขตอำนาจการลงโทษของหัวหน้างาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการลงโทษทางวินัย (เชิงสร้างสรรค์)

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอบสวนทางวินัย การสรุปผลการสอบสวนให้ครอบคลุมประเด็นทางกฎหมาย

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความสำคัญของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

2.เทคนิคการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

3.วินัยมีกี่ประเภท

4.โทษทางวินัย รวมถึงแนวคิดในการลงโทษทางวินัยในแต่ละระดับที่ผู้บังคับบัญชาควรรู้

5.เทคนิคการสอบสวนทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาควรรู้

6.เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับกรรมการสอบสวนทางวินัย

7.เทคนิคการจัดทำบันทึกการสอบปากคำข้อเท็จจริงในการสอบสวนทางวินัย

8.เทคนิคการจัดทำรายงานสรุปผลการสอบสวนเสนอฝ่ายบริหาร

9.หลักการจัดทำหนังสือเลิกจ้างทั้งในกรณีที่จ่ายค่าชดเชย และไม่จ่ายค่าชดเชย

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนทางวินัย ( ในองค์กรภาคเอกชน )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: วิธีการลงโทษ, การสอบสวน, กฎหมาย, เจตนารมณ์, แรงงาน, กรณีที่จ่ายค่าชดเชย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด