หลักสูตร ข้อกำหนด GHPs/HACCP Codex and Internal Audit (GMPs/HACCP Revision 2022)

รหัสหลักสูตร: 67544

จำนวนคนดู 408 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ข้อกำหนด GHPs/HACCP Codex and Internal Audit (GMPs/HACCP Revision 2022)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

       เนื่องจาก Codex ได้ประกาศปรับเปลี่ยนเนื้อหา จาก GHPs/HACCP Codex Revision 2020 เป็น Revision 2022 และ องค์กรที่กำลังจัดทำมาตรฐาน GHPs Codex หรือองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP Codex version5 แล้ว จะต้องได้รับการฝึกอบรม GHPs/HACCP Revision ใหม่ คือ GHPs/HACCP Revision 2022 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธี CODEX เพื่อพัฒนาจัดทำเอกสาร และประยุกต์ใช้ GHPs/HACCP ของ Codex อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการตรวจประเมินในการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP Codex Revision 2022 ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป

        GHPs หลักการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี / HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในการผลิตอาหารหรือการผลิต บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารโดยการใช้ Model สำหรับการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบโดยมุ่งประเด็นไปที่ขั้นตอนการเตรียมตัวขององค์กร หรือ Preliminary Step และขั้นตอนการประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ทั้ง 7 หลักการ

        วิทยากรมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบัน ที่สามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ ได้อย่างแท้จริง จึงเน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบและทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบ GHPs/HACCP Codex พร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธี GHPs /HACCP CODEX Rev 2022

2.เพื่อพัฒนาจัดทำเอกสารและใช้แผนงานด้านความปลอดภัยในอาหาร HACCP และประยุกต์ใช้เกณฑ์การรับรอง HACCP และ GHPs ของ Codex อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบ GHPs Rev 2022 เช่น ข้อกำหนด 1-15
 • กิจกรรมพื้นฐานทั้งหมด การควบคุมสารก่อภูมิแพ้
 • หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบ GHPs Rev 2022 ( ข้อกำหนด 1-15) เทียบกับเอกสารขององค์กร เช่น ข้อกำหนด GHPs ข้อ 8 เทียบกับ Procedure เรื่อง การบริหารงานจัดซื้อ
 • หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบ GHPs Rev 2022 ( ข้อกำหนด 1-15) เทียบกับเอกสารขององค์กร เช่น ข้อกำหนด GHPs ข้อ 11.2 เทียบกับ Procedure เรื่องการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค 
 • หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบ GHPs Rev 2022 ( ข้อกำหนด 1-15) เทียบกับเอกสารขององค์กร เช่น ข้อกำหนด GHPs ข้อ 12 เทียบกับ Procedure เรื่องการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล
 • หลักการของมาตรฐาน HACCP เทคนิค การเชื่อมโยงกับ GHPs
 • ข้อกำหนด HACCP Rev 2022 ข้อ 17 (หลักการ ที่ 1-7 )
 • เทคนิคการประเมินความเสียง และ วิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
 • Work shop การประเมินความเสียง และ วิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
 • Present Work shop การประเมินความเสียง และ วิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
 • เทคนิคการจัดทำ HACCP Plan อย่างแท้จริง
 • HACCP Rev 2022 ข้อ 19 (ขั้นตอนที่ 1-5 เดิม) เช่น เทคนิคการจัดทำ แผนภูมิการผลิต (Flow diagram ) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 • การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6
 • เทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ CAR แบบก้างปลา และ PDCA (แถมฟรี)
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ
 • Q & A


ฟรี!! หลังฝึกอบรม

1.ไฟล์แบบฝึกหัด

2.ไฟล์ตัวอย่างคู่มือการทำงานตามข้อกำหนดใหม่ และบันทึกการทวนสอบ PRPs และ HACCP Plan

3.ให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารและแก้ไขปัญหาหน้างาน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ระดับผู้บริหาร
 • ระดับผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนก
 • เจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • เจ้าหน้าที่ HACCP Team
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนด GHPs/HACCP Codex and Internal Audit (GMPs/HACCP Revision 2022)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: GHPs Rev 2022, ข้อกำหนด, การควบคุมสารก่อภูมิแพ้, ข้อกำหนด GHPs, การบริหารงานจัดซื้อ, วิเคราะห์หาจุด CCP

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด