หลักสูตร ภาษีเงินได้นิติบุคคลควรรู้

รหัสหลักสูตร: 67623

จำนวนคนดู 63 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ภาษีเงินได้นิติบุคคลควรรู้
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การเสียภาษีเป็นหน้าที่ ที่ทุกคนต้องพึงปฏิบัติในฐานะเป็นพลเมืองของชาติ เพราะรายได้ที่มาจากการจัดเก็บภาษีรัฐ จําเป็นต้องนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารประเทศ
การเรียกเก็บภาษีนั้น ไม่ว่าจะเรียกเก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ หรือภาษีที่มาจากการประกอบกิจการในรูปแบบของธุรกิจ เช่น การค้าขาย งานบริการ
หรือภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ หากเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องระบบภาษี จะทําให้เรารู้เท่าทันว่า ควรวางแผนภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องมาเสียเงินเพิ่มกับการเสียค่าปรับต่างๆ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีเงินได้นิติบุคคลและนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนําไปใช้ได้จริง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มความรู้ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ความหมายของภาษีอากร
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • การคํานวณรายได้นิติบุคคล
 • การยื่นแบบและอัตราเงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีต้องห้าม
 • นิติบุคคลที่ไม่เสียภาษี
 • ฐานภาษีเงินได้ของนิติบุคคล
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับการจําหน่ายสู่ต่างประเทศ
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • การคํานวณรายได้บุคคลธรรมดา
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • เจ้าหน้าที่บัญชี, ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน, ระดับวิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ภาษีเงินได้นิติบุคคลควรรู้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษีอากร, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, คํานวณรายได้นิติบุคคล, อัตราเงินเพิ่มภาษี, ภาษีต้องห้าม, ฐานภาษีเงินได้ของนิติบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ