หลักสูตร การวางแผน การจัดระเบียบ และการจัดลำดับความสำคัญของงาน

รหัสหลักสูตร: 67649

จำนวนคนดู 186 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวางแผน การจัดระเบียบ และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

              เวลานับว่ามีความสำคัญกับคนทำงานอย่างเรามาก แต่คนส่วนมากมักจะประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนดและมักให้เหตุผลว่า “ไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก” ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ว่างานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง รู้จักการวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยในการบริหารเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้งานที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

              หลักสูตร การวางแผน การจัดระเบียบ และการจัดลำดับความสำคัญของงาน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน เรียนรู้เครื่องมือช่วยในการบริหารเวลา และเสริมสร้างทักษะการบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บริหารหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด และผลงานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารหัวหน้างานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติเชิงบวก เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างหัวหน้าและทีมงานรวมทั้งสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. เวลากับความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

 • คุณค่าของเวลา กับ ความสำเร็จของงาน
 • ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสมของคนทำงาน
 • สาเหตุหลักของคนทำงานที่บริหารเวลาไม่มีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรม: วิเคราะห์ปัญหาในการบริหารเวลาของตนเอง

2. เครื่องมือการบริหารเวลาประสิทธิภาพสูง

 • การตั้งเป้าหมายการทำงาน
 • การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน
 • การจัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การกำจัดสิ่งรบกวนแต่ละวัน
 • การแจกแจงกิจกรรมที่ต้องทำ To do List
 • กฎ 80/20 ของพาเรโต

3. เคล็ดลับการจัดลำดับ ความสำคัญของงาน

 • การวิเคราะห์งานที่รับผิดชอบ และเวลาที่ใช้ในการทำงาน
 • การจัดระเบียบให้กับตัวเองและผู้อื่น
 • เครื่องมือในการจัดลำดับความสำคัญ อาทิTime Matrix
 • เทคนิคการป้องกันการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
 • ฝึกปฏิบัติ: การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน

4. เคล็ดลับการวางแผนการทำงาน เพื่อความสำเร็จของงาน

 • ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานแต่ละประเภทเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกปฏิบัติ: การวางแผนงานและติดตามงานกับผู้เกี่ยวข้อง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานทุกระดับ
 • จำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 ท่าน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผน การจัดระเบียบ และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เวลากับความสำเร็จในชีวิต, คุณค่าของเวลา, การบริหารเวลา, บริหารเวลาไม่มีประสิทธิภาพ, จัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์, กฎ 80/20 ของพาเรโต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด