โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga 2024

รหัสหลักสูตร: 67673

จำนวนคนดู 344 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ ในงานแสดงสินค้าในประเทศ Thaifex-Anuga Asia 2024

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 10.00 - 17.00 น.


รายละเอียดกิจกรรม

 1. เพื่อส่งเสริมและสร้างมุมมองการค้าในกลุ่มสินค้าอาหารเพื่อการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย
 2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านตลาดต่างประเทศรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าสู่ตลาดโลก ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านคุณภาพและราคา
 3. เพื่อทราบถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดและสินค้าในตลาดต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพในการส่งออกของผู้ประกอบการโดยตรง และเพื่อเปิดโอกาส
  ให้ผู้ประกอบการที่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจส่งออกได้สอบถามข้อสงสัยและข้อแนะนำในการทำตลาดส่งออก


คำบรรยายภาพรวม

                สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ มีภาระหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้าน การค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การแข่งขันในตลาดโลก
ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับธุรกิจในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นแรงช่วยผลักดันขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัว
และพัฒนาความรู้ด้านการค้าในกลุ่มสินค้าอาหารแนวใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเปิดตลาดในสินค้าของตนเอง
ให้กว้างขวางอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางยุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ THAIFEX – Anuga Asia 2024 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงโอกาส
กลยุทธ์การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าสู่ตลาดโลก และสามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านคุณภาพและราคาสู่การค้าโลก รวมทั้ง ให้คำปรึกษาแก้ข้อสงสัยด้านการค้าระหว่างประเทศ
ให้กับผู้ประกอบการในการทำตลาดส่งออก และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายในงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วย


ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

*** สำรองที่นั่งด่วน !! รับสมัครจำนวนจำกัด หัวข้อละไม่เกิน 50 ท่าน

หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ( ห้องจูปิเตอร์ 4 )

 • การพัฒนาฉลาก บรรจุภัณฑ์ ด้านอาหาร ตามข้อกำหนดเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
 • ข้อควรระวังในการค้าการส่งออกสำหรับธุรกิจอาหาร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

 • การพัฒนาการตลาดด้วย E-Commerce ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก
 • จับเทรนธุรกิจอาหารด้วย Soft Power
 • นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก
 • การบริหารจัดการด้วย Digital Innovative Thinking and Coding ในธุรกิจด้านอาหารเพื่อการส่งออก

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, สัมมนาฟรี, การตลาด, เมืองทองธานี, การค้ายุคใหม่, งานแสดงสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด