สัมมนาฟรี! “แผนการตลาด เพื่อส่งออกสู่จีน” และ “เตรียมพร้อมอย่างไร ก่อนไปตลาดจีน”

รหัสหลักสูตร: 1502

จำนวนคนดู 967 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

สมัครด่วน ปิดรับสมัครพรุ่งนี้ โครงการดีดี สำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โครงการพัฒนาธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล (ตลาดจีน)

กิจกรรม (Coaching) หัวข้อ “แผนการตลาด เพื่อส่งออกสู่จีน” และ “เตรียมพร้อมอย่างไร ก่อนไปตลาดจีน”

วันที่ 2,14,15,16 และ22 กรกฎาคม 2552

วัตถุประสงค์ด้วยสำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล (ตลาดจีน) ภายใต้โครงการรุกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ ศูนย์ภูมิภาคจีน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะก้าวสู่การทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา (Coaching) แผนการตลาดสู่ตลาดจีน เป็นกิจกรรมต่อยอดสำหรับผู้ประกอบการ ที่ผ่าน การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของกรมฯ ซึ่งจะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ให้เหลือประมาณ 20 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในตลาดต่างประเทศ (ตลาดจีน) โดยจะมีกำหนดการเดินทางประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน 2552 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสมทบบางส่วนในการนี้ หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถกรอกใบสมัครส่งแฟกซ์ไปยัง โทรสารหมายเลข 02-5475963-4 พร้อมทั้งส่งแผนธุรกิจ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนธุรกิจได้ที่ www.dbd.go.th /ข่าวประชาสัมพันธ์/อบรมสัมมนา/หลักสูตรอบรม ) ส่งไปยัง E-mail : training@dbd.go.th ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามศักยภาพของผู้ประกอบการและความเหมาะสม โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง www.dbd.go.th ในวันที่ 19 มิถุนายน 2552จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12E-mail : training@dbd.go.thwww.dbd.go.thโทร.02-5475964โทรสาร 02-5475963-4กำหนดการ รายละเอียดเพิ่่มเติม พร้อมทั้งใบสมัคร Download ได้เลยคะ [attachments size=small label=doctitle docid=1506]
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก, อบรมฟรี, ของฟรี, Best Forecasting and Inventory Replenishment, การฝึกปฏิบัติ (workshop), พัฒนาหลักสูตร, งานสัมมนาของ NetDesign ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สัมมนาฟรีเรื่องไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสาร, อบรมฟรีเรื่องไอเดียสร้างสรรค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด