หลักสุตร การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล

รหัสหลักสูตร: 15806

จำนวนคนดู 895 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หัวข้อการอบรม

c   การวิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการจ่าย

c   การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

c   การบริหารลูกหนี้และการให้สินเชื่อ (เงินสด VS สินเชื่อ)

c   การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงกิจการ

c   นโยบายการบริหารสินเชื่อ/ลูกหนี้สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน

c   ฝ่ายขายกับบทบาทในการหาข้อมูล/เร่งรัดหนี้สิน

c   เทคนิคการทวงหนี้ทางโทรศัพท์

c   การทวงหนี้ทางจดหมาย การทำหนังสือทวงหนี้

c   บริการหน่วยงานและบุคคลที่สามในเรื่องลูกหนี้และการทวงหนี้

c   จริยธรรมและมารยาทในการทวงหนี้

 

รายละเอียดกิจกรรม

1. วางแผนการบริหารหนี้ขององค์กรคุณ

2. ทบทวนร่างหนังสือทวงหนี้/บททวงหนี้เพื่อการใช้งานจริง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด