อบรม การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

จำนวนคนดู 900 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

§ การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร
§ การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร
§ ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์
§ วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้
§ ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรือ KSF – Key Success Factor หรือ

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร

§ การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง
§ ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC)
§ การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard
§ กำหนด Key Performance Indicator (KPI – ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม
§ หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง ๆ
§ การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน
§ ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI
§ ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด