การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล

รหัสหลักสูตร: 20203

จำนวนคนดู 971 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน


สำหรับ  ฝ่ายขาย – ฝ่ายบัญชี – ฝ่ายการเงิน

           พนักงานและหัวหน้างานและผู้ประกอบการที่ต้องดูแลเรื่องลูกหนี้ในบริษัทการค้าทั่วไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
http://www.trainingbymotiva.com/default.asp?content=contentdetail&id=5728


 c   การวิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการจ่าย

     c   การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

     c   การบริหารลูกหนี้และการให้สินเชื่อ (เงินสด VS สินเชื่อ)

     c   การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงกิจการ

     c   นโยบายการบริหารสินเชื่อ/ลูกหนี้สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน

     c   ฝ่ายขายกับบทบาทในการหาข้อมูล/เร่งรัดหนี้สิน

     c   เทคนิคการทวงหนี้ทางโทรศัพท์

     c   การทวงหนี้ทางจดหมาย การทำหนังสือทวงหนี้

     c  บริการหน่วยงานและบุคคลที่สามในเรื่องลูกหนี้และการทวงหนี้

     c   จริยธรรมและมารยาทในการทวงหนี้

รายละเอียดกิจกรรม 

     1. วางแผนการบริหารหนี้ขององค์กรคุณ

     2. ทบทวนร่างหนังสือทวงหนี้/บททวงหนี้เพื่อการใช้งานจริง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทวงหนี้, ลูกหนี้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด