สัมมนาฟรี! ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนคนดู 1157 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, โรงแรมดิเอมเมอรัล, summerschool.thailand, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรมวิชาการเกษตร, สาธารณชน, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!!, บริษัท GM Partners, Inc., การบรรยายขยายตลาดสินค้าอาหารไทย, อาหา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด