สัมมนากลยุทธ์ธุรกิจ (Strategy 2015) เพื่อรับมือเศรษฐกิจปีหน้าและเตรียมพร้อมสู่ AEC (วันพุธที่ 17 ธ.ค.57)

จำนวนคนดู 1462 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ดังนั้นทาง Strategic Center ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคน และจัดงานอบรมสัมมนาทางธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้นำหัวข้อดังกล่าวมาจัดเป็นงานสัมมนาประจำปี Strategic Forum ที่ทางเราได้จัดทำอย่างเสมอมาในทุกๆปี

โดย ในปีนี้เราได้เรียนเชิญนักบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศจาก องค์กรชั้นนำมาร่วมกัน แสดงความคิดเห็นถึงทิศทาง และกลยุทธ์ ปี 2015 ที่ควรจะเป็น เริ่มต้นด้วยงานสัมมนาใหญ่ ในหัวข้อ Strategic Forum 2015 จากนั้น ก็จะแบ่งห้องสัมมนาตามแต่ละกลยุทธ์ในแต่ละสาขา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเข้าฟังในหัวข้อที่เหมาะสมและความต้องการ ได้

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด