หลักสุตร "บุคลากรร้านยา" (ผู้ช่วยเภสัขกร)

รหัสหลักสูตร: 28190

จำนวนคนดู 784 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับยา หรือเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร และหน่วยงานภาคเอกชน
หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดหัวข้ออบรมพัฒนาองค์ความรู้
1. พื้นฐานความรู้เรื่องยา
2. การซักประวัติ การใช้ MIMS
3. ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Agents)
4. การคำนวณยาตามน้ำหนัก
5. โรค และยา ตาหูคอ จมูก
6. โรคและ ยา ระบบทางเดินหายใจ
7. ยาต้านฮิสตามีนยาแก้คัดจมูก
8. ยาแก้ไอละลายเสมหะ(Antihistamine)
9. โรคและยาระบบทางเดินอาหาร(Gastrointestinal Agent)
10. โรคหนอนพยาธิ
11. โรค และ ยาระบบสืบพันธ์ , อาการตกขาว( Sexual Tranmited Disease )
12. ยา และโรคระบบทางเดินปัสสาวะ(Urinary tractInfection, UTI)
13. ฮอร์โมนยาคุมกำเนิด และวิธีการคุมกำเนิด
14. ยากลุ่ม NSAIDS และยาทานวด
15. โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ (Osteoporosis)
16. โรค อาการ และยาที่พบบ่อยเด็ก
17. ยาความดันโลหิตสูง หัวใจ ไขมัน หอบหืด และความรู้โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus /DM) บ้านหมุน
ไมเกรน (Migraine)
18. อาหารเสริม,เทคนิคการขายกลุ่มอาหารเสริม
19. ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพ( SKINCARE) ปัญหาผิว
สิว ฝ้า กระ รอยดำและการแนะนำ***NEW***
20. การบริหารร้านยาการตลาด
21. เทคนิคการขาย
22. โรคและยาระบบผิวหนัง(Dermatological Drug)
23. ทบทวนความรู้เพิ่มเติม
24. ทบทวนความรู้รวบยอด
25. สัมมนาวิชาการ
26. การฝึกปฏิบัติภาคสนามในร้านขายยาจริง
(การฝึกการขาย, การถาม–ตอบ)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ผู้ช่วยเภสัช, สอน ผู้ช่วยเภสัช, เรียน ผู้ช่วยเภสัช, ผู้ช่วยเภสัช, ผู้ช่วยเภสัชกร, เปิดร้านยา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด